Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

 

Nr.

Data 

Proiect

de Hotărâre

Titlu:

Descarcă

175 28.09.2017 privind/ pentru

aprobarea trecerii din inventarul domeniului public în inventarul 

domeniului privat al municipiului Dorohoi, în vederea casării, al 

unor bunuri date în concesiune către SC NOVA APASERV SA 

Botoşani, Sucursala Dorohoi, scoase din uz, în valoare

 totală de 37.221,72 lei.

pdf_button
176 28.09.2017 privind/ pentru

  aprobarea introducerii în inventarul domeniului public al 

municipiului Dorohoi, al construcţiilor aferente obiectivului 

investiţional, “Închiderea intermediară şi închiderea finală a 

depozitului Dorohoi”, din cadrul Proiectului “Sistemul integrat 

de management al deşeurilor, în judeţul Botoşani”, 

în valoare de 6.196.632,21 lei.

 

pdf_button

 

     
177 28.09.2017 privind/ pentru

aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind racordarea la 

reţeaua de gaze naturale  la trei apartamente din fondul vechi de 

locuinţe, construite înainte de 1989, rămase vacante  - aflate în 

domeniul privat al Municipiului Dorohoi şi administrarea Consiliului

 Local al Municipiului Dorohoi, pentru a putea fi repartizate în 

condiţiile  Legii nr. 114/1996.

 

pdf_button

 

     
178 28.09.2017 privind/ pentru

 aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru un număr 

de trei chiriaşi, care locuiesc  în imobile aflate în evidenţa 

domeniului privat al Municipiului Dorohoi - locuinţe ANL şi  domeniul public al Municipiului Dorohoi.

 

pdf_button

 

     
179 28.09.2017 privind/ pentru

 aprobarea prelungirii duratei Contractului de închiriere 

nr. 7/27.07.2016.

 

pdf_button

 

     
180 28.09.2017 privind/ pentru  aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Dorohoi.

 

pdf_button

 

     
181 28.09.2017 privind/ pentru

 aprobarea scutirii de la plata taxei de salubrizare pentru anul 2017

a veteranilor de război, persoanelor cu handicap grav, handicap

 accentuat şi gradul I de invaliditate.

 

pdf_button

 

     
182 28.09.2017 privind/ pentru

 organizarea evenimentului “NUNTA DE AUR” pentu cuplurile 

din Municipiul Dorohoi care au împlinit 50 de ani de căsătorie

 neîntreruptă.

 

pdf_button

 

     
183 28.09.2017 privind/ pentru

 acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, 

către SC DELGAZ GRID S.A., pe durata execuţiei lucrărilor, 

asupra unui teren în suprafaţă de 25 mp pentru realizarea 

obiectivului “Înlocuire PTM 76 Dorohoi cu PTav, jud. Botoşani”.

 

pdf_button

 

     
184 28.09.2017 privind/ pentru

 acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, 

către SC DELGAZ GRID S.A., asupra unui teren în suprafaţă 

de 15 mp pentru realizarea obiectivului “Înlocuire PTM 76

 Dorohoi cu PTav, jud. Botoşani”.

 

pdf_button

 

     
185 28.09.2017 privind/ pentru

 aprobarea vânzării terenului aferent proprietăţii d-lui Ababei Valerian, situat în strada Spiru Haret nr. 163, 

PC 2849/2850, în suprafaţă de 178 mp,în baza raportului 

de evaluare întocmit de expert evaluator autorizat.

 

pdf_button

 

     
186 28.09.2017 privind/ pentru

  stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar 

în urma plăţii online a taxelor şi impozitelor

 utilizând cardul bancar în Sistemul Naţional Electronic de Plăţi.

pdf_button
187 28.09.2017 privind/ pentru

  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reabilitare termică exterioară

 şi trotuare la corp B, liceul Regina Maria Dorohoi, judeţul 

Botoşani”.

 

pdf_button

 

     
188 28.09.2017 privind/ pentru

 aprobarea proiectului în faza D.A.L.I. precum şi a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Sisteme de 

alarmă de incendiu - Sala Teatrului, mun. Dorohoi, jud. Botoşani”.

 

pdf_button

   
189 28.09.2017 privind/ pentru aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru efectuarea lucrărilor suplimentare la obiectivul Lucrări de întreținere laborator-chimie Colegiul National Grigore Ghica pdf_button      
190 28.09.2017 privind/ pentru aprobarea închirierii unei camere cu dependinte în suprafață utilă de 39.16mp din imobilul situat în str. George Enescu nr. 62 familei COPE BRANDUSA, compusă din 9 persoane  pdf_button      
191 28.09.2017 privind/ pentru modificarea statului de functii la Directia edilitare din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Dorohoi pdf_button      
  28.09.2017 privind/ pentru

Adresa societăţii S.C NOVA APASERV S.A., înregistrată la Consiliul

 Local Dorohoi cu nr. 62/06.09.2017.

pdf_button

Ultima actualizare (Miercuri, 11 Octombrie 2017)

 
Casa Municipală de Cultură
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență