Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale
 Titlu: Descarcă

Proiect de Hotarare privind/ pentru

aprobarea Master Planului pentru serviciile de apă şi canal - judeţul Botoşani


 

Proiect de Hotarare privind/ pentru avizarea Regulamentului consolidat al serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare din judeţul Botoşani

Proiect de Hotarare privind/ pentru aprobarea cuantumului cotizatiei anuale a municipiului Dorohoi pentru anul 2010, ca membru asociat in ADI ECOPROCES 
Proiect de Hotarare privind/ pentru înregistrarea în domeniul privat a autoturismului HONDA CR-V preluat de la ADI AQUA Botoşani şi folosirea celor trei autoturisme din dotarea Primăriei Municipiului Dorohoi
Proiect de Hotarare privind/ pentru modificarea şi completarea HCL nr. 331/17.12.2009 privind aprobarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al compartimentului medical şcolar şi al asistenţilor medicali comunitari

Proiect de Hotarare privind/ pentru aprobarea Contractului de Finanţare şi a Contractului de Furnizare Asistenţă de Specialitate privind proiectul Reţeaua Naţională a experţilor locali romi

Proiect de Hotarare privind/ pentru stabilirea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor ANL bloc C1 str. CD Gherea nr. 4, pebtru titularii de contracte de închiriere ce au împlinit vârsta de 35 de ani, cf Legii nr. 152/1998
Proiect de Hotarare privind/ pentru aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru un număr de 5 chiriaşi care locuiesc în mun. Dorohoi, str. CD Gherea nr. 4 bl C1 ANL
Proiect de Hotarare privind/ pentru modificarea comisiei de analiză, evaluare şi întocmire a listei de priorităţi pentru solicitările de locuinţe în regim ANL stabilită prin HCL nr. 48/2008  
Proiect de Hotarare privind/ pentru aprobarea preţului de pornire la licitaţia publică şi a caietului de sarcini pentru vanzarea bunurilor situate în mun. Dorohoi, str. AI Cuza nr. 43 şi concesionarea supraf.de teren de 1930,27 mp pt exploatarea, desfăşurarea activităţii şi folosirea optimă a bunurilor cumpărate
 
Proiect de Hotarare privind/ pentru introducerea unor suprafeţe de teren în inventarul domeniului public şi inventarul domeniului privat al municipiului Dorohoi
 
Proiect de Hotarare privind/ pentru aprobarea trecerii de la dispoziţia Comisiei Locale pentru aplicarea legilor fondului funciar în inventarul domeniului public al mun. Dorohoi a supraf.de 3000mp, PC3511/1, Bd. Victoriei fn  
Proiect de Hotarare privind/ pentru reprezentarea Consiliului Local Dorohoi în faţa instanţelor judecătoreşti
 
 
Casa Municipală de Cultură
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență