Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

 

Nr.

Data 

Hotărâre

Titlu:

Descarcă

250 22.12.2017 privind/ pentru

aprobarea vanzarii terenului aferent proprietatii dlui Nistor Marius Cristian,

 situat in str. Biruintei nr. 6, p.c. 3275, in suprafata de 500 m.p.,

 in baza Raportului de evaluare intocmit de expert evaluator autorizat.

pdf_button
251 22.12.2017 privind/ pentru

aprobarea  efectuarii unui schimb de teren intre  Municipiul Dorohoi si 

S.C. MIRA COM SRL

pdf_button
252 22.12.2017 privind/ pentru

concesionarea suprafetei de 26,63 m.p., teren situat in str. Lt. Olinescu 

nr. 4, bl. E.4, parter,  in vederea extinderii spatiului comercial existent,

 proprietatea d-lui Anton Marin Dumitru.

pdf_button
253 22.12.2017 privind/ pentru

aprobarea concesionarii suprafetei de 8,12 m.p., teren situat in 

Al. Pacii nr. 5, Bl. O 6, ap. 2, 

parter, ocupat de balcon proprietatea d-lui Fedor Vasile.

pdf_button
254 22.12.2017 privind/ pentru

aprobarea concesionarii suprafetei de 9,06 m.p. teren situat 

in Aleea Pacii nr. 8, bl. J 3, 

parter, ocupat de balcon, proprietatea d-nei Negru Lucica.

pdf_button
255 22.12.2017 privind/ pentru

aprobarea concesionarii suprafetei de 3,00 m.p. teren situat in

 Al. Prieteniei nr. 8, parter, 

ocupat de balcon, proprietatea d-lui Atomei Ovidiu Cristian.

pdf_button
256 22.12.2017 privind/ pentru

aprobarea documentatiei tehnico-economica  in faza SF

 ( Studiu de Fezabilitate ) precum si a indicatorilor tehnicoeconomici 

pentru obiectivul de investitii  “ Extindere conducta de 

distributie gaze naturale presiune redusa in localitatea

 Dorohoi Sat Nou” - str. Sf. Ioan Romanul, 

Pescarusului, Zefirului, Prunului, Toporasului,

 Mioritei, Nucilor, Ciresilor si Sulfinei “.

pdf_button
257 22.12.2017 privind/ pentru

aprobarea desfiintarii Lic. Teoretic G. Ghica, atelier pentru 

tamplarie S=480 mp; atelier lacatuserie S=300 mp; atelier S=240 mp; 

atelier S=224 mp; bloc alimentar S=120 mp 

si a documentatiei in fazele: Proiect pentru autorizarea executarii

 lucrarilor de desfiintare si

 Proiect Tehnic de executie precum si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investitii  mai sus mentionat.

pdf_button
258 22.12.2017 privind/ pentru

aprobarea modului de intocmire si tinere a registrului agricol, la nivelul unitatii 

administrativ-teritoriale a Municipiului Dorohoi.

pdf_button
259 22.12.2017 privind/ pentru

aprobarea taxelor si tarifelor ce se vor incasa de catre Administratia Pietelor si 

Oborului Municipiului Dorohoi, incepand cu data de 01.01.2018.

pdf_button
260 22.12.2017 privind/ pentru

aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere pentru un numar de 7 chiriasi,

 care locuiesc in imobile aflate in evidenta domeniului privat al statului - 

locuinte ANL si domeniul public al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
261 22.12.2017 privind/ pentru

aprobarea vanzarii terenului aferent proprietatii 

dlui Cosman Dumitru, situat in str. 1 Decembrie nr. 35, p.c. 2590, 

n suprafata de 582 m.p.,

 in baza Raportului de evaluare intocmit de expert evaluator autorizat.

pdf_button
262 22.12.2017 privind/ pentru

aprobarea vanzarii terenului aferent proprietatii dlui Valcu Constantin, 

situat in str. Cuparencu  nr. 5, p.c. 3372/3373, in suprafata de 1494 m.p., 

in baza Raportului de evaluare intocmit de expert 

evaluator autorizat.

pdf_button
263 22.12.2017 privind/ pentru

aprobarea inchirierii, prin licitatie publica, a  suprafetei de

 32,00 m.p. teren situat in Piata Centrala,

 Platou II, str. D. Furtuna, nr. 2-4, p.c. 42, ocupat de imobil - spatiu 

comercial proprietatea S.C.M. COMATI Dorohoi.

pdf_button
264 22.12.2017 privind/ pentru

aprobarea inchirierii, prin licitatie publica, a suprafetei de 

27,40 m.p. teren situat in Piata Centrala, 

Platou I, 

str. D. Furtuna, nr. 2 4, p.c. 42, ocupat de imobil - spatiu comercial

 proprietatea S.C. TRANSMATEI SRL Dorohoi.

pdf_button
265 22.12.2017 privind/ pentru

aprobarea documentatiei tehnico-economice in faza DALI si a indicatorilor

 tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Restaurare Monument Eroii 

Cazuti pe Campul de Lupta, in perioada 1916-1918 ".

pdf_button
266 22.12.2017 privind/ pentru

stabilirea taxei speciale de salubrizare, pentru anul 2018, 

ce se va aplica in activitatea de colectare,

 sortare si transfer deseuri, pentru persoanele fizice din 

Municipiul Dorohoi si persoanele juridice 

arondate punctelor de colectare de pe domeniul public.

pdf_button
267 22.12.2017 privind/ pentru

aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei locale 

speciale de salubrizare, 

pentru utilizatorii persoane fizice  din Municipiul Dorohoi 

si persoanele juridice, arondate 

punctelor de colectare de pe domeniul public.

pdf_button
268 22.12.2017 privind/ pentru

aprobarea indicatorilor tehnico economici, 

pentru obiectivul " Reparatii curente Gradinita nr. 4, Dorohoi ".

pdf_button
269 22.12.2017 privind/ pentru

aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici, pentru obiectivul " 

Reparatii curente grup sanitar, 6 dormitoare +hol, 

etaj 2, Seminarul Teologic "Sfantul Ioan Iacob" Dorohoi.

pdf_button
270 22.12.2017 privind/ pentru

aprobarea indicatorilor tehncio-economici, pentru efectuarea lucrarilor 

suplimentare la obiectivul " Refacere imprejmuire 122 m.l., Colegiul National

 Grigore Ghica Dorohoi, str. Gr. Ghica nr. 41".

pdf_button
  22.12.2017 privind/ pentru

Raport de activitate al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta, 

pentru anul 2017.

pdf_button
  22.12.2017 privind/ pentru

Raport de activitate al cadrului tehnic cu atributii in domeniul 

apararii impotriva incendiilor.

 

Ultima actualizare (Joi, 11 Ianuarie 2018)

 
Casa Municipală de Cultură
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență