Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale
Nr
Data
  Titlu: Descarcă
 029  11032010  Hotarare privind/ pentru  aprobarea bugetului Consiliului Local al Municipiului Dorohoi pe anul 2010


 030  11032010

Hotarare privind/ pentru

 aprobarea utilizării fondului de rulment în suma de 523.000 lei rezultat la închiderea exerciţiului bugetar 2009

 


 

 031  11032010 Hotarare privind/ pentru preluarea ca venit la bugetul local a excedentului în suma de 359.000 lei realizat la 31.12.2009 de activitatea finanţată integral din venituri proprii Administrare pieţe-Obor


 

 032  11032010 Hotarare privind/ pentru  aprobarea în principiu a contractării unui împrumut bancar în sumă de 3.900.000 lei pentru finanţarea unor obiective de interes local şi numirea comisiei de selectare şi analiză a ofertelor


 033  11032010 Hotarare privind/ pentru  însuşirea modificărilor şi completărilor survenite înstructura inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Dorohoi, judeţul Botoşani, atestat prin HG nr. 971/2002


 034  11032010 Hotarare privind/ pentru  aprobarea încetării contractului de concesiune nr. 14/23.03.2004 încheiat cu S.C. MISONE S.R.L. Dorohoi, având ca obiect concesionarea suprafeţei de 173,07 mp, teren situat în str. Duzilor nr. 4, bloc L1, parter 

 035 11032010 Hotarare privind/ pentru  aprobarea SF şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiţie: Reconstrucţia ecologică a pădurii - parc de protecţie şi agrement Deali Criva, municipiul Dorohoi 

 036 11032010 Hotarare privind/ pentru  respingerea cererii pentru vânzarea apartamentului situat în str. Ştefan cel Mare nr. 9, bl. D18, ap.1, parter, aflat în domeniul privat de interes local al municipiului Dorohoi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/1992, familiei Abdulbaki Elena Carmen şi Abdulbaki Bara, ca urmare a Notificării nr. 1/7.01.2010 

 

Ultima actualizare (Vineri, 29 Aprilie 2011)

 
Casa Municipală de Cultură
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență