Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale
 NrData
 Titlu: Descarcă
 05229.04.2010
 Hotarare privind/ pentru  concesionarea supraf.de 21.60 mp teren situat în Aleea Victoriei f.n. p.c. 3267-3269, ocupată de garaj, loc.16, propr. d-lui Apetrea Valentin Viorel 

 


 

 05329.04.2010

Hotarare privind/ pentru

 concesionarea supraf.de 21.60 mp teren situat în Aleea Victoriei f.n. p.c. 3269, ocupată de garaj, loc.28, propr. d-lui Guşilă Dorel Ciprian

 


 

 

 054 29.04.2010Hotarare privind/ pentru  concesionarea supraf.de 21.60 mp teren situat în str. Cercetaş Ştiubianu f.n. p.c. 3223, ocupată de garaj, loc.28, propr. d-lui Damian Valerica

 


 

 

 055 29.04.2010Hotarare privind/ pentru concesionarea supraf.de 30.00 mp teren situat în Aleea Victoriei f.n. p.c. 3267, ocupată de garaj, loc.28, propr. d-lui Crudu Dragoş

 


 

 056 29.04.2010

 Hotarare

pentru/privind

 concesionarea supraf.de 3.05 mp teren ocupat de balcon aferent ap. 32, situat în Bdul Victoriei nr. 41, bl. G6, parter, p.c. 3728, propr. d-nei Olariu Lacrămioară 

 057 29.04.2010Hotarare privind/ pentru  concesionarea supraf.de 21.60 mp teren situat în Aleea Victoriei f.n. p.c. 3269, ocupată de garaj, loc.5, propr. d-lui Tudosă Vasile


 

 

 

 058 29.04.2010 Hotarare privind/ pentru  concesionarea supraf.de 21.60 mp teren situat în Aleea Victoriei f.n. p.c. 3269, ocupată de garaj, loc.12, propr. d-lui Ghiortu Dorel


 059 29.04.2010 Hotarare privind/ pentruconcesionarea supraf.de 21.60 mp teren situat în Aleea Victoriei f.n. p.c. 3267-3269, ocupată de garaj, loc.11, propr. d-nei Codreanu Elena 


 060 29.04.2010 Hotarare privind/ pentru concesionarea supraf.de 8.05 mp teren, ocupat de balcon aferent apartamentului nr. 4, situat în Calea Plevnei nr. 17, bl. P2, parter, p.c. 3616, proprietatea d-lui Murariu Viorel 

 061 29.04.2010 Hotarare privind/ pentru concesionarea supraf.de 7.30 mp teren, ocupat de balcon aferent apartamentului nr. 14, situat în Aleea Victoria nr. 7, bl. D14, parter, proprietatea d-nei Lacusta Laria

 


 

 062 29.04.2010 Hotarare privind/ pentru aprobarea proiectului tehnic privind instalaţiile de utilizare gaze naturale la duplexurile situate în cartier Drochia, aferente obiectivului de investiţii "Locuinţe sociale, str. Drochia, Municipiul Dorohoi, judeţul Botoşani" 

 063 29.04.2010 Hotarare privind/ pentru introducerea unor suprafeţe de teren în inventarul domeniului privat al Municipiului Dorohoi 064 29.04.2010 Hotarare privind/ pentru aprobarea vânzării terenului prin licitaţie public, situat în str. 1 Decembrie nr. 43, p.c.2581, în suprafaţă de 244 mp, în baza raportului de evaluare întocmit de expert evaluator autorizat065
 29.04.2010 Hotarare privind/ pentru aprobarea modificării statutului de funcţii, respectiv modificarea a doua posturi de studii medii în studii superioare, la Biblioteca Municipiului Dorohoi din subordinea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi 066 29.04.2010 Hotarare privind/ pentru scutirea de la plata impozitului pentru clădirea d-lui Rusch Carl Alois Gerold sutuată în Dorohoi, B-dul Victoriei nr. 104, utilizată pentru activităţi social umanitare de către Asociaţia Sarepta Dorohoi.


 

 067 29.04.2010 Hotarare privind/ pentru aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru un număr de 11 chiriaşi care locuiesc în imobile aflate în evidenţa domeniului public şi privat al municipiului Dorohoi


 

 068 29.04.2010 Hotarare privind/ pentru schimbarea destinaţiei locuinţei situată în Municipiului Dorohoi, str. D.Furtună nr. 7, ap.4, din locuinţa în regim de închiriere în locuinţă de necesitate, precum şi repartizareaacesteia în regim de urgenţă d-lui Bordeianu Gheorghe, care locuieşte în zona centrală a municipiului - zona demolabilă  069 29.04.2010 Hotarare privind/ pentru aprobarea participarii Consiliului Local Dorohoi la implementarea proiectului BIBLIONET - Lumea în biblioteca ta 

 070 29.04.2010 Hotarare privind/ pentrumajorarea numărului de muncitori necalificaţi, cu 20 muncitori necalificaţi, din rândul şomerilor Municipiului Dorohoi, până la sfârşitul anului 2010 

 071 29.04.2010 Hotarare privind/ pentru aprobarea Planului de reparaţii curente fond locativ - reparaţii acoperiş - pentru un număr de 4 apartamente situate la etajul IV al blocului aflate în domeniul privat al municipiului Dorohoi, pentru anul 2010


 072 29.04.2010 Hotarare privind/ pentru modificarea şi completarea HCL nr. 75/2008 privind Regulamentul de organizare a circulaţiei rutiere în Municipiul Dorohoi 

 

 

Ultima actualizare (Luni, 17 Mai 2010)

 
Casa Municipală de Cultură
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență