Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Consiliul Local
Nr
Data
Titlu: Descarcă
155 06082010 Hotarare privind/ pentru aprobarea funcţiilor publice, a organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Dorohoi cât şi pentru instituţiile subordonate Consiliului Local al Municipiului Dorohoi pe anul 2010


 

156 06082010

Hotarare privind/ pentru

aprobarea actului constitutiv şi a capitalului social S.C. SERVICII PUBLICE SA DOROHOI


157 06082010 Hotarare privind/ pentru numirea reprezentanţilor Consiliului Local în calitate de membri şi membri supleanţi în consiliul de administraţie al Spitalului Municipal Dorohoi


158 06082010 Hotarare privind/ pentru aprobarea trecerii din inventarul domeniului public în inventarul domeniului privat al municipiului Dorohoi a imobilului pavilion A administrativ şi a terenuluii aferent în supraf de 2242 mp pc 2519 şi darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 5 ani ca sediu social la S.C. SERVICII PUBLICE S.A. DOROHOI 

159 06082010 Hotarare privind/ pentru privind asocierea comunelor Corni, Frumuşica, George Enescu, Hlipiceni, Pomîtla, Şendriceni, Tudora şi Vorona cu 49 unităţi administrativ teritoriale din judeţul Botoşani în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare munitară AQUA


160 06082010 Hotarare privind/ pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii Amenajare trotuare, împrejmuire şi canalizare - Micropiaţa Plevna, str. Aleea Criva fn municipiul Dorohoi, jud. Botoşani161 06082010 Hotarare privind/ pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice în faza DALI şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Modernizare Bulevardul Victoriei Municipiul Dorohoi


 

162 06082010 Hotarare privind/ pentru introducerea unor suprafeţe de teren în inventarul domeniului privat al municipiului Dorohoi


163 06082010 Hotarare privind/ pentru aprobarea contractării creditului în valoare de 3.900.00 lei de la BCR BOTOŞANI


164 06082010 Hotarare privind/ pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice în faza DTAC, PT+DL pentru obiectivul de investiţii Modernizare Bulevardul Victoriei Municipiul Dorohoi


165 06082010 Hotarare privind/ pentru aprobarea documentaţiei pentru demolarea imobilelor situate în municipiul Dorohoi zona centrala - zona demolabilă aflate în domeniul privat al municipiului Dorohoi


 

Ultima actualizare (Luni, 28 Martie 2011)

 
Căutare
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență