Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Consiliul Local

Schema de granturi - BUSINESS START DOROHOI 2019

 

Apelul 2

 

TERMEN DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR

IN CADRUL APELULUI NR. 2:  19 IULIE 2019

 

 

Prezentul ghid prezinta conditiile de desfasurare a Concursului de Planuri de Afaceri Business Start Dorohoi  organizat de parteneriatul format din MUNICIPIUL DOROHOI , in calitate de beneficiar al fiinanţării nerambursabile ”Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate” si Fundatia Corona Iasi.

Concursul este organizat in cadrul proiectului „Comunitatea marginalizata Plevna-Dorohoi – program integrat de măsuri de interventie (CMP-Dh)”, finantat din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea sociala si combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții: 9.ii. Integrarea socio-economica a comunitatilor marginalizate.

Obiectivele prezentei scheme de minimis:

Obiectivul prezentei scheme îl constitue sprijinul pentru accesul şi/sau mentinerea pe piaţa muncii, precum şi pentru participarea la programe de ucenicie şi stagii a persoanelor din cadrul comunităţilor marginalizate, prin subvenţionarea locurilor de muncă/de ucenicie/de stagiu, şi sprijinul pentru susţinerea antreprenoriatului în cadrul comunităţilor marginalizate, inclusiv a ocupării pe cont propriu, în vederea creării de noi locuri de muncă, prin acordarea de micro-granturi.

Valoarea prezentului apel de finantare planuri de afacere  este de  1.136.200,00 lei. In prezentul apel de proiecte se vor finanta 10 planuri de afaceri.

 

Prezentul apel de proiece este destinat absolventilor cursului Competente comune mai multor ocupatii - competente antreprenorialecare indeplinesc conditiile de eligibilitate din  Grupa 1, Grupa 2 , Grupa 3 si Grupa 4. 

 

Data depunere proiecte: data publicarii prezentului Ghid – 19 iulie 2019

 

Document   /  Descarcă de  aici

 

buton click Descarcare toate documentele arhivate 

 

Ultima actualizare (Joi, 27 Iunie 2019)

 
Căutare
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență