Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale
Nr
Data
  Titlu: Descarcă
 166  16082010  Hotarare privind/ pentru  aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul "Locuinţe strada Drochia" în municipiul Dorohoi, PC 452 T47

 

pdf_button

 167  16082010

Hotarare privind/ pentru

 rectificarea bugetului local pentru anul 2010

 pdf_button

 168  16082010  Hotarare privind/ pentru  modificarea şi completarea HCL 158 06.08.2010 privind aprobarea trecerii din inventarul domeniului public în inventarul domeniului privat al municipiului Dorohoi a imobilului pavilion A administrativ şi a terenului aferent în suprafaşă de 2.242 mp şi darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 5 ani ca sediul social la S.C. SERVICII PUBLICE S.A. DOROHOI, având ca unic acţionar Consiliul Local al Municipiului Dorohoi

pdf_button

 169  16082010  Hotarare privind/ pentru  modificarea şi completarea HCL 148 29.07.2010 privind aprobarea înfiinţării S.C. SERVICII PUBLICE S.A. DOROHOI şi a HCL 156 06.08.2010 privind aprobarea actului constitutiv şi a capitalului social al S.C. SERVICII PUBLICE S.A. DOROHOI

pdf_button

 170  16082010  Hotarare privind/ pentru  respingerea introducerii în domeniul privat al municipiului Dorohoi a terenului în suprafaţă de 816 mp situat în C.D. Gherea nr. 57, precum şi darea în folosinţă pentru o perioadă de 5 ani a unei suprafeţe de 400 mp domnului Posteuca Constantin în vederea strămutării şi reconstruirii locuinţei afectată de inundaţii   

pdf_button

 

 

Ultima actualizare (Marţi, 09 Noiembrie 2010)

 
Casa Municipală de Cultură
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență