Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Consiliul Local

 

 

  MUNICIPIUL DOROHOI

 

 

MONITORUL OFICIAL LOCAL

 

 

 

 

1.STATUTUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

 

buton clickSTATUTUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

 

 

 

2.rEGULAMENTE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE

 

buton clickREGULAMENT CU PRIVIRE LA CIRCUITUL PROIECTELOR DE

Dispoziții și al dispoziȚiilor emise de primarul municipiului dorohoi

 

buton clickMETODOLOGIE CU PRIVIRE LA CIRCUITUL PROIECTELOR DE

 

DISPOZIȚII ȘI AL DISPOZIȚIILOR EMISE DE PRIMARUL MUNICIPIULUI DOROHOI

 

buton clickREGULAMENT CU PRIVIRE LA CIRCUITUL PROIECTELOR DE

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI 

 

 

3.hOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL

buton clickHOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL

buton clickproiecte de hotăRÂRI aLE CONSILIULUI LOCAL

 

buton clickREGISTRUL PENTRU EVIDENTA PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL

 

                                                                    2021

buton clickREGISTRUL PENTRU EVIDENTA HOTĂRÂRILOR ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL 

 

                   2023     2022     2021

 

4.DISPOZIȚIILE PRIMARULUI

buton clickDISPOZIȚIILE PRIMARULUI MUNICIPIULUI DOROHOI CU CARACTER NORMATIV 

buton clickREGISTRUL PENTRU EVIDENTA PROIECTELOR DE DISPOZIȚII - 2024

buton clickREGISTRUL PENTRU EVIDENTA PROIECTELOR DE DISPOZIȚII - 2023

buton clickREGISTRUL PENTRU EVIDENTA PROIECTELOR DE DISPOZIȚII - 2022

buton clickREGISTRUL PENTRU EVIDENTA PROIECTELOR DE DISPOZIȚII - 2021

buton clickRegistrul PENTRU EVIDENTA PROIECTELOR DE dISPOZIȚII - 2020 

buton clickREGISTRUL PENTRU EVIDENȚĂ DISPOZIȚIILOR EMISE - 2024

buton clickREGISTRUL PENTRU EVIDENȚĂ DISPOZIȚIILOR EMISE - 2023

buton clickREGISTRUL PENTRU EVIDENTA DISPOZIȚIILOR EMISE - 2022 

buton clickREGISTRUL PENTRU EVIDENTA DISPOZIȚIILOR EMISE - 2021 

buton clickREGISTRUL PENTRU EVIDENTA DISPOZIȚIILOR EMISE - 2020 

 

 

5.DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII FINANCIARE

 

buton clickBUGETE LOCALE

 

 

6.ALTE DOCUMENTE

 

         

        convocatoare sedinte ale consiliului local

                   buton clickANUL 2024

                   buton clickANUL 2023

               buton clickANUL 2022

               buton clickANUL 2021

                   buton clickANUL 2020

               buton clickANUL 2019

               buton clickANUL 2018

 
Căutare
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență