Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale
Nr
Data
Titlu: Descarcă
131 23072010

Hotarare privind/ pentru

aprobarea reactualizării hărţii de risc natural la inundaţii în municipiul Dorohoi, jud. Botoşani


 

132 23072010 Hotarare privind/ pentru aprobarea criteriilor de selecţie în vederea construirii locuinţelor pentru sinistraţi pe vechile amplasamente fără interdicţie de construire cf hărţii de risc natural la inundaţii, cu materiale de la Guvern, cf HG 708/14.07.2010 prin firme de construcţii şi cu surse de finanţare din sponsorizări şi fonduri de la bugetul local cu această destinaţie

 

133 23072010 Hotarare privind/ pentru aprobarea decontării din bugetul local a sumei de 955.000 lei reprezentând contravaloarea manoperei aferente reconstrucţiei unui număr de 70 case proprietate particulară pentru sinistraţii din municipiul Dorohoi ca urmare a inundaţiilor din 28-29 iunie 2010

 

134 23072010 Hotarare privind/ pentru aprobarea decontării din bugetuil local a sumei de 150.000 lei reprezentând contravaloarea aferentă materialelor  de construcţii acordate ca ajutor sinistraţilor din municipiul Dorohoi ca urmare a inundaţiilor din 28-29 iunie 2010 

 

135 23072010 Hotarare privind/ pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire pt persoanele afectate de inundaţiile din 28-29.06.2010


136 23072010 Hotarare privind/ pentru rectificarea bugetului local pentru anul 2010


137 23072010 Hotarare privind/ pentru imputernicirea d-lui ing. Dorin Alexandrescu, d-lui ing. Clim Alin Sorin, d-nei ec. Gavril Elena şi d-nei ec. Fodor Violeta pentru angajarea de plăţi prin conturile deschise la BCR


 

138 23072010 Hotarare privind/ pentru aprobarea cumpărării în regim de urgenţă a imobilului din str. slt. Sorin Dumitraş nr. 4, prop. SC CONDOR SA Dorohoi, pentru ca spaţiile de locuit să fie repartizate familiilor rămase fără locuinţe, ăn urma inundaţiilor 28-29 iunie 2010 

139 23072010 Hotarare privind/ pentru efectuarea în regim de urgenţă a lucrărilor de reparaţii la cele 36 de locuinţe sociale - situate în str. Drochia - afectate de inundaţiile produse în data de 28.06.2010, printr-o firmă cu activitate în domeniul construcţiilor

Ultima actualizare (Luni, 22 Noiembrie 2010)

 
Casa Municipală de Cultură
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență