Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale
Protecția datelor cu caracter personal
 

 


 
Telefoane utile
Contacteaza-ne mai jos
 
 

   MONITORUL OFICIAL LOCAL

 
 

UAT Dorohoi, prin Direcția de Asistență Socială, aduce la cunoștința 

solicitanților de locuințe sociale că a fost stabilit calendarul comisiei 

de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale şi în regim de închiriere, 

din fondul locativ al municipiului Dorohoi, în vederea întocmirii listelor 

de priorități pentru anul 2021, după cum urmează:

1. 08.03.-31.03.2021 – stabilirea criteriilor de evaluare a dosarelor şi 

supunerea acestora spre aprobare în Consiliul Local.

2. 01.04.-23.04.2021- întocmirea corespondenței către solicitanţii de 

locuinţe.

3. 26.04.-31.05.2021- completarea dosarelor cu documentele solicitate 

de comisia locativă.

4. 02.06.-30.06.2021- evaluarea dosarelor, întocmirea listelor de priorităţi 

şi supunerea acestora spre aprobarea Consiliului Local.

Vor fi analizate și evaluate dosarele completate pe baza cererilor depuse 

până la data de 01.04.2021, urmând ca solicitările depuse după această 

dată să fie evaluate în anul următor.

 În acest sens invităm solicitanții de locuințe sociale, care nu au depus 

cereri, să facă acest lucru până la data sus menționată la registratura 

Primăriei Dorohoi.

Ultima actualizare (Joi, 04 Martie 2021)

 
Casa Municipală de Cultură
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență