Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

25.03.2021

                                                                                                                   HCL


 

 

nr.  Titlu:

Descarcă

39

Hotarare pentru aprobarea indreptarii erorii materiale 

din cuprinsul HCL nr. 150/27.07.2006 privind aprobarea vanzarii 

unor suprafete de teren ocupate de constructii vandute in baza 

Legii nr.112/1995 si a cailor de acces aferente, in baza 

rapoartelor  de evaluare  .

pdf_button
40

Hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie 

publica  a 110 terenuri situate in Municipiul Dorohoi, 

jud. Botosani,  inventariate in domeniul privat al 

Municipiului Dorohoi

pdf_button
41

Hotarare privind aprobarea vanzarii apartamentului 

(tip garsoniera ) situat in str. Dumitru Furtuna nr. 7, sc. A, 

ap. 12,  et.3, construit din fondurile statului, 

inainte de anul 1990, aflat in

 domeniul privat al Mun. Dorohoi, in baza Decret - Lege 

nr. 61/1990 si a Legii nr. 85/1992, 

modificata prin Legea nr. 244/2011, la cererea

 titularului contractului de inchiriere - Comanisteanu Aurica.

pdf_button
42

Hotarare privind aprobarea  repartizarii unei locuinte 

de  serviciu - tip garsoniera, ramasa vacanta, 

construita prin ANL, conform HGR 719/2016.

pdf_button
43

Hotarare pentru  aprobarea repartizarii unei locuinte 

ramasa vacanta, construita prin ANL, conform 

HCL nr. 161/27.08.2020, cuprinzand ordinea de prioritate a 

solicitantilor.

pdf_button
44

Hotarare privind aprobarea  prelungirii contractelor  

de inchiriere cu destinatie de locuinta, pentru unii chiriasi care 

locuiesc in imobile aflate in evidenta domeniului public si privat 

al Municipiului Dorohoi si prin ANL.

pdf_button
45

Hotarare privind aprobarea criteriilor pentru 

anul 2021,  in vederea repartizarii locuintelor sociale 

din fondul locativ 

apartinand domeniului public al Municipiului Dorohoi si

 locuintelor din fondul locativ apartinand domeniului 

privat al Municipiului 

Dorohoi, in regim de inchiriere.

pdf_button
46

Hotarare privind atribuirea autorizatiilor taxi nr. 121, 

122, 123 si 124  transportatorilor autorizati. 

pdf_button
47

Hotarare pentru  aprobarea compensarii taxei viza

 alimentatie publica, pentru anul 2020, pe toata perioada starii 

de alerta, generata de virusul SARS COV 2.

pdf_button
48

Hotarare privind cumpărarea suprafeței de 1.100 m.p., teren situat în municipiul Dorohoi, str. Aleea Vișinului fn , judetul Botoșani,  p.c. 3570/1 înscrisă în CF nr. 50401, la prețul stabilit conform procesului verbal de negociere ntr. 303/15.03.2021

pdf_button
49

Hotarare privind aprobarea preluarii de catre 

Municipiul Dorohoi a imobilului " Atelier scoala" situat in 

str. Al. I. Cuza, aflat in inventarul domeniului privat al UAT si 

administrarea Scolii Gimnaziale " Spiru Haret" Dorohoi.

pdf_button
50

Hotarare privind preluarea de catre Municipiul 

Dorohoi

 a microbuzului scolar dat in administrarea Liceului 

 " Regina Maria " Dorohoi, conform HCL nr. 292/26.11.2015.

pdf_button
51

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de

 Detaliu CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO, B-dul Victoriei 

nr. 135, CF 55026.

pdf_button
52

Hotarare privind inregistrarea in inventarul 

domeniului privat al Municipiului Dorohoi a 

obiectivului de investitii " Locuinte 

pentru tineri, destinate inchirierii, str. 1 Decembrie, f.n., 

etapa III.2, bl. S.10, S11, S12, Municipiul Dorohoi "

, avand o valoare de 

inventar de 13.693.634,71 lei.

pdf_button
53

Hotarare privind inregistrarea in inventarul 

domeniului privat al Municipiului Dorohoi a obiectivului de 

investitii " Locuinte de serviciu, str. 1 Decembrie, f.n., 

St +P+3E, cu 16 unitati locative, Municipiul Dorohoi", 

avand o valoare de inventar de 

1.908.981,85 lei.

pdf_button
54

Hotarare privind declararea de interes public, 

precum si introducerea in domeniul public al Municipiului 

Dorohoi a obiectivului  "Alimentare cu apa si canalizare 

menajera la locuinte pentru tineret, 

destinate inchirierii, str. 1 Decembrie, f.n., etapa III.2, bl. S10, 

S11, S12, Municipiul Dorohoi, judetul Botosani", precum si 

predarea acestui obiectiv in administrarea S.C. Nova Apaserv 

 S.A. Botosani.

pdf_button
55

Hotarare privind aprobarea sumei de 4.000 lei, 

din bugetul local, pentru organizarea evenimentului

 "TARG DE PASTE " - editia I, 

desfasurat in perioada 21-22 aprilie 2021.

pdf_button
 

Notificare inaintata de Administratia Bazinala de Apa 

Prut - Birlad

pdf_button
 

Informare intocmita de catre Directia Patrimoniu - Serviciul 

Agrement, Sport si Administrarea Cimitirelor, 

urmare Plangerii prealabile depusa 

de dl Nechita Petru.

pdf_button
  Raport privind situația gestionării bunurilor pdf_button

Ultima actualizare (Marţi, 06 Aprilie 2021)

 
Casa Municipală de Cultură
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență