Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

 

Data


Proiect

 

Titlu:

 

Descarcă

28042011

Hotarare privind/ pentru

aprobarea modificării Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare prin concesiune - în judeţul Botoşani prin actul adiţional nr. 1

 

 

28042011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea SF şi a Indicatorilor tehnico-economici ai proiectului Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare - epurare în judeţul Botoşani

 

28042011

 

Hotarare privind/ pentru

punerea la dispoziţie, în folosinţă gratuită a terenului aflat în domeniul public al municipiului Dorohoi, pentru realizarea proiectului Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare-epurare în jud. Botoşani

 

28042011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea închirierii prin licitaţie publică de către Şcoala cu clasele I-VIII nr. 5 Spiru Haret Dorohoi, prin director prof. Daniela Cojocaru a unui spaţiu în suprafaţă totală de 42 mp în incinta şcolii în vederea derulării programului de formare a profesorilor de Limba Română în societatea cunoaşterii

 

28042011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea închirierii prin licitaţie publică de către Colegiul Naţional Grigore Ghica Dorohoi, prin director prof. Bogdan Marcel Jîşcanu a unui spaţiu în suprafaţă totală de 42 mp în incinta colegiului în vederea derulării programului de formare a profesorilor de Limba Română în societatea cunoaşterii

 

28042011

 

Hotarare privind/ pentru

modificarea Caietului de sarcini pentru vânzarea prin licitaţie publică a imobilului în suprafaţă de 25000 mp (teren şi construcţii) situat în str. Bdul Victoriei nr. 120 pc 3278/3279

 

28042011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea vânzării în principiu a unor apartamente construite din fondurile statului înainte de anul 1990, aflate în domeniul privat de interes local al Municipiului Dorohoi în baza Decret Lege 61/1990 şi a Legii 85/1992  

 

28042011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea Planului de reparaţii curente de fond locativ - reparaţii acoperiş pentru un număr de 5 apartamente situate la et. IV al blocurilor R28, R15, E2,A2,B2 şi 4 imobile din fondul vechi de locuinţe aflate în domeniul privat al Municipiul ui Dorohoi pentru anul 2011

 

28042011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea concesionării suprafeţei de 4,68 mp teren situat în Bdul Victoriei nr. 39, bl F15, parter, pc 3568 în vederea practicării - gol de uşă de acces, a executării treptelor de acces şi practicare gol de uşă pentru aprovizionare cu marfă - la spaţiul comercial închiriat de S.C. TRANSMATEI SRL Dorohoi

 

28042011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea concesionării suprafeţei de 3835 mp teren situat în str. Sf. Ioan Românul nr. 163 pc 290-294 ocupată de clădirile, proprietatea S.A. AGROTRESTIANA Dorohoi

 

28042011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea concesionării suprafeţei de 12503 mp teren situat în str. Sf. Ioan Românul nr. 163 ocupată de clădirile, proprietatea S.A. FRUGAL Dorohoi

 

28042011

 

Hotarare privind/ pentru

concesionarea suprafeţei de 3058 mp teren situat în str. Slt. Sorin Dumitraş nr. 4A ocupată de clădiri, proprietatea S.C. PALAZZO REAL SRL Dorohoi

 

28042011

 

Hotarare privind/ pentru

modificarea prin act adiţional a contractului de concesiune nr. 52/15.11.1996 încheiat cu S.C. MINDO S.A. Dorohoi

 

28042011

 

Hotarare privind/ pentru

darea în administrarea Grupului Şcolar Regina Maria Dorohoi a Sălii Polivalente construită în municipiul Dorohoi, Bdul Victoriei nr. 120

 

28042011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea evaluării managerului Casei de cultură a Municipiului Dorohoi pentru anul 2010

 

28042011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea statului de funcţii şi organigramei Spitalului Municipal Dorohoi

 

28042011

 

Hotarare privind/ pentru

concesionarea suprafeţei de 300 mp pc 1385 str. CD Gherea dlui Bordianu Ioan în vederea strămutării şi reconstruirii locuinţei afectată de inundaţii

 

28042011

 

Hotarare privind/ pentru

concesionarea suprafeţei de 237 mp PC 1374, str. CD Gherea nr. 92-96 dnei Posteucă Cătălina, în vederea reconstruirii locuinţei afectate de inundaţii

 

28042011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea vânzării, în principiu a terenului proprietate privată a municipiului Dorohoi PC 1261 în supraf de 598 mp str. Aprodu Arbore nr. 4

 

28042011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea vânzării terenului situat în str. Aleea Caisului fn PC 3577/1 în supraf de 641 mp în baza raportului de evaluare întocmit de expert evaluator autorizat

 

28042011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea în principiu a concesionării terenului în supraf de 816 mp, teren situat în str. CD Gherea nr. 57 PC 1440 municipiul Dorohoi pentru construirea unei locuinţe la cererea doamnei Merciu Anca Iuliana 

 

 
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență