Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

 

Data


Proiect

 

Titlu:

 

Descarcă

26052011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea concesionării suprafeţei de 4,68 mp teren situat în Bdul Victoriei nr. 39, bl F15, parter, pc 3568 în vederea practicării - gol de uşă de acces, a executării treptelor de acces şi practicare gol de uşă pentru aprovizionare cu marfă - la spaţiul comercial închiriat de S.C. TRANSMATEI SRL Dorohoi

 

26052011

 

Hotarare privind/ pentru

 

aprobarea concesionării suprafeţei de 19,60 mp teren situat în Str. Stefan cel Mare nr. 9, bl. D18, sc. E, parter, pc 2259 în vederea extinderii cu balcon a ap. nr. 1 proprietatea dnei Abdulbaki Elena Carmen 

 

26052011

 

Hotarare privind/ pentru

concesionarea suprafeţei de 3058 mp teren situat în str. Slt. Sorin Dumitraş nr. 4A, pc 2682, ocupată de clădiri, proprietatea S.C. PALAZZO REAL SRL Dorohoi

 

26052011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea concesionării suprafeţei de 3835 mp teren situat în str. Sf. Ioan Românul nr. 163 pc 290-294 ocupată de clădirile, proprietatea S.A. AGROTRESTIANA Dorohoi

 

26052011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea concesionării suprafeţei de 12503 mp teren situat în str. Sf. Ioan Românul nr. 163 ocupată de clădirile, proprietatea S.A. FRUGAL Dorohoi

 

26052011

Hotarare privind/ pentru

 

aprobarea concesionării suprafeţei de 35 mp teren situat în str. Lt Olinescu nr. 2A ocupată spaţiu comercial proprietatea S.C. TUSCON S.R.L. Dorohoi

 

26052011

Hotarare privind/ pentru

 

completarea şi modificarea listei cu familiile beneficiare de şocuinţe proprietate personală, prin strămutare în str. Dumbrava Roşie fn conform prevederilor art 1 alin 2 din HCL 206/30.09.2010

 

26052011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea efectuării de cheltuieli din bugetul local în sumă de 10.000 RON pentru desfăşurarea Festivalului Naţional de muzică populară MUGURELUL - ediţia VII - iunie 2011

 

26052011

Hotarare privind/ pentru

 

rectificarea bugetului local al municipiului Dorohoi pentru anul 2011

 

26052011

 

Hotarare privind/ pentru

modificarea şi completarea HCL nr. 163/06.08.2010 privind aprobarea contractării creditului în valoare de 3.900.000 lei de la BCR Botoşani

 

26052011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea decontării de la bugetul local al utilităţilor la taberele de sinistraţi până la finalizarea locuinţelor proprietatea Consiliului Local Dorohoi pe noul amplasament str. Dumbrava Roşie 

 

26052011

Hotarare privind/ pentru

 

scoaterea din inventar şi vinderea unui cal aparţinând Serviciului spaţii verzi din cadrul Direcţiei edilitare

 

26052011

Hotarare privind/ pentru

 

aprobarea statului de funcţii a Spitalului Municipal Dorojoi

 

26052011

Hotarare privind/ pentru

 

aprobarea prelungirii contractelor de închiriere nr. 1/27.04.2005 încheiat cu S.C. ELDOMAR S.R.L. şi nr. 2/27.03.2001 încheiat cu AF Ciubotaru Leonard pentru spaţiile comerciale situate în municipiul Dorohoi str. Dimitrie Pompeiu nr, 83 şi 83 bis

 

26052011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea Raportului de evaluare a pagubelor întocmit de comisia Inspectoratului Judeţean în Construcţii Botoşani, nr. 1131/23.03.2011 şi includerii în lista locuinţelor aprobate spre reconstrucţie de Guvernul României pentru municipiul Dorohoi, a locuinţelor propuse la demolare fără a depăşi numărul total de case de reconstruit aprobate pentru municipiul Dorohoi

 

26052011

Hotarare privind/ pentru

 

aprobarea completării alin. 1 art. 1 din HCL nr. 196/22.09.2010

 

26052011

Hotarare privind/ pentru

 

modificarea şi completarea contractului de delegare a anumitor activităţi din cadrul serviciului de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Dorohoi, a anumitor activităţi din cadrul serviciului de salubrizare (Anexa nr. 1 la HCL nr. 237/28.10.2010)

 

26.05.2011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea vânzării, în principiu, prin licitaţie publică a terenului proprietate privată a municipiului Dorohoi, PC 3524 în suprafaţă de 250 mp str. N. Bălcescu f.n.

 

26.05.2011 Hotarare privind/ pentru modificarea prin act adiţional a contractului de concesiune nr. 52/15.11.1996 încheiat cu S.C. MINDO S.A. DOROHOI
26.05.2011 Hotarare privind/ pentru încetarea contractului de concesiune nr. 10832/19.07.2007 având ca obiect Iazul Polonic
26.05.2011 Hotarare privind/ pentru aprobarea regulamentului şi a caietului de sarcini privind concesionarea suprafeţei de 308 ha păşune aparţinând domeniului privat al municipiului Dorohoi
 
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență