Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

14.06.2021

                                                                                                         HCL


 

 

nr.  Titlu:

Descarcă

113

Proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetului, 

descrierea investiției și indicatorii tehnico economici 

pentru proiectul îmbunătățirea Calității Vieții Populației 

din municipiul Dorohoi- cod SMIS 12614 

pdf_button
114

Proiect de hotărâre  privind transmiterea sectoarelor 

de drumuri naționale și a terenurilor aferente aflate în 

domeniul public al statului cu indicativele: DN 29 A 

Km 37+495-37+770; DN 29 A km 42+250-43+520; 

DN 19bKM 29+475-31+500  din admibnistrarea 

Ministerului Transportului și Infrastructurii în a

dministrarea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi

pdf_button
115

Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului 

Urbanistic de detaliu pentru Construire Spălătorie 

Auto tip self service generat de terenul însris în 

CF 55632, strada Ștefan cel Mare nr. 39. 

pdf_button
116

Proiect de hotărâre  privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și a de aprobare a acordului de parteneriat proiectul îmbunătățirea Calității Vieții Populației 

din municipiul Dorohoi- cod SMIS 12614 

pdf_button

Ultima actualizare (Joi, 24 Iunie 2021)

 
Casa Municipală de Cultură
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență