Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

Nr.

 

Data

Proiect

 

Titlu:

 

Descarcă

1 28072011

 

Hotarare privind/ pentru

rectificarea bugetului local al municipiului Dorohoi pentru anul 2011

2 28072011

 

Hotarare privind/ pentru

 

aprobarea încetării activităţii Societăţii cu Răspundere Limitată ECONOMAT cu asociat unic Consiliul Local Dorohoi

3 28072011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea diminuării suprafeţei de teren care face obiectul Contractului de concesiune nr. 142 din 11 iunie 2011, cu 1.811,00 mp teren situat în pc 1339 şi a redevenţei anuale de la suma de 8.478,00 lei la 3.728,78 lei începând cu data de 15.09.2010 şi scoaterea din inventarul domeniului privat al municipiului Dorohoi a aceleiaşi suptafeţe de teren cu valoarea de inventar afetentă

4 28072011

 

Hotarare privind/ pentru

concesionarea suprafeţei de 38,25 mp teren situat în str. Lt Olinescu nr. 2 (curte Scoala nr. 5) ocupat de spaţiu comercial proprietatea S.C. IFRIM COM SRL

5 28072011

 

Hotarare privind/ pentru

concesionarea suprafeţei de 63 mp teren situat în Aleea Mărului fn, pc 3564, ocupat de spaţiun comercial, prop S.C. BISCOP SRL

6 28072011

Hotarare privind/ pentru

 

aprobarea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Politiei Locale a Municipiului Dorohoi

7 28072011

Hotarare privind/ pentru

 

aprobarea funcţiilor publice, a organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Dorohoi şi instituţiile subordonate Consiliului Local pentru anul 2011

8 28072011 Hotarare privind/ pentru completarea listei cu familiile beneficiare de locuinţe proprietate personală, pri strămutare îmn str. Dumbrava Roşie fn conf. prevederilor art.1 alin 2 din HCL 206 30092010
9 28072011 Hotarare privind/ pentru

completarea art. 14 din HCL 75 28.08.2008 privind regulamentului de organizare a circulaţiei rutiere în municipiul Dorohoi

 

10 28072011 Hotarare privind/ pentru aprobarea listei de priorităţi (anexa nr. 1) cuprinzând ordinea de prioritate pe anul 2011 a solicitanţilor de locuinţe construite pentru tineri în regim ANL şi lista (anexa nr. 2) cuprinzând dosarele solicitanţilor respinse pentru neîndeplinirea criteriilor de acces la locuinţe pentru tineri construite în regim ANL în municipiul Dorohoi , jud. Botoşani
11 28072011 Hotarare privind/ pentru cu privire la aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru un număr de 2 chiriaşi care locuiesc în imobile aflate în evidenţa domeniului public şi privat al municipiului Dorohoi
12 28072011 Hotarare privind/ pentru aprobarea concesionării prin licitaţie publică a camerei situate în Dorohoi, Bulevardul Victoriei nr. 42, lot 28 compus din încăperea nr. 71 în vederea exercitării profesiei medicale
13 28072011 Hotarare privind/ pentru darea în folosinţă a Corpului C8 de la SPL Dorohoi din str. 1 Decembrie nr. 24 către DAS Dorohoi pe întreaga perioadă a derulării Programului PEAD
14 28072011 Hotarare privind/ pentru aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul de la Seminarul Teologic Liceal Sf Ioan Iacob cât şi pentru instituţiile subordonate
15 28072011 Hotarare privind/ pentru aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul de la Colegiul Naţional Grigore Ghica cât şi pentru instituţiile subordonate
16 28072011 Hotarare privind/ pentru aprobarea statului de funcţii pentru personalul de la Scoala A.I. Cuza Dorohoi, Şcolii M. Kogălniceanu, Grădiniţa nr. 3
17 28072011 Hotarare privind/ pentru aprobarea statului de funcţii a Grupului Şcolar Regina Maria
18 28072011 Hotarare privind/ pentru aprobarea statului de funcţii pentru personalul de la Grădiniţa cu program normal şi prelungit nr. 6
19 28072011 Hotarare privind/ pentru aprobarea înfiinţării unui Centru de sănătate multifuncţional, fără personalitate juridică în oraşul Darabani, jud. Botoşani, în structura Spitalului Municipal Dorohoi
20 28072011 Hotarare privind/ pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Dorohoi în ADI AQUA BOTOŞANI pentru aprobarea orimirii de noi membri în ADI AQUA BOTOŞANI
21 28072011 Hotarare privind/ pentru asocierea municipiului Dorohoi cu comunele Cordăreni, Dobârceni, Havârna, Hilişeu Horia, Lunca, Mileanca, Ştiubieni, Vlăsineşti şi Unţeni în vederea aderării acestora la ADI AQUA BOTOŞANI
22 28072011 Hotarare privind/ pentru aprobarea ajustării preţurilor şi tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă şi canalizare - epurare, propuse de operatorul regional S.C. NOVA APA SERV S.A. BOTOŞANI la nivelul întregii arii de delegare a operatorului cu indicele de inflaţie
23 28072011 Hotarare privind/ pentru aprobarea strămutării monumentului Bustul lui Walter Mprăcineanu din str. Bdul Victoriei nr. 120 în Cimitirul Eroilor situat în Dorohoi str. 1 Decembrie
24 28072011 Hotarare privind/ pentru aprobarea statului de funcţii pentru personalul de la Grădiniţa cu program normal şi prelungit nr. 10
25 28072011 Hotarare privind/ pentru aprobarea statului de funcţii pentru personalul de la Grădiniţa cu program prelungit nr. 9 Stefan cel Mare şi Sfânt
26 28072011 Hotarare privind/ pentru aprobarea statului de funcţii pentru personalul de la Grădiniţa cu program normal şi prelungit nr. 7
27 28072011 Hotarare privind/ pentru concesionarea supraf de 14,64 mp teren cota indiviză aferent spaţiului proprietatea dl. Costea Dan situat în Bdul Victoriei nr. 5 A BL. A3 parter
 
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență