Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

Nr.

 

Data

Hotărâre

 

Titlu:

 

Descarcă

191 22.09.2011 Hotarare privind/ pentru aprobarea modificării statului de funcţii şi a organigramei Spitalului Municipal Dorohoi pe anul 2011 
192 22.09.2011 Hotarare privind/ pentru aprobarea diminuarii suprafetei de teren care face obiectul Contractului de concesiune nr. 142 din 11 iulie 2003 cu 1852,95 mp teren situat în pc 1339 şi a redevenţei anuale de la suma de 8883,00 lei la 3795,00 lei începând cu data de 12.09.2011 şi scoaterea din inventarul domeniului privat al municipiului Dorohoi a aceleaşi suprafeţe de teren cu valoarea de inventar aferentă
193 22.09.2011

 

Hotarare privind/ pentru

cu privire la aprobarea documentaţiei pentru demolarea unor imobile afectate de inundaţiile din vare anului 2010 care nu au fost demolate până la prezenta dată de către ISU Botoşani aflate în domeniul privat al municipiului Dorohoi  

194 22.09.2011 Hotarare privind/ pentru aprobarea schimbului de locuinţă între chiriaşii Buruiană Mihaela şi Daniliuc Gabriela prin modificarea punctelor 19 şi 21 din Lista de  repartizare cu familiile afectate de inundaţiile din vara anului 2010, Anexa nr. 1 la HCL 178 25082011
195 22.09.2011 Hotarare privind/ pentru modificarea statului de funcţii la Serviciul taxe, impozite locale din aparatul de specialitate  al Primarului Municipiului Dorohoi
196 22.09.2011 Hotarare privind/ pentru   
acordarea titlului de Cetăţean de Onoare artistului Aurelian Antal, din Municipiul Dorohoi jud. Botoşani pentru activitatea şi performanţele sale în domeniul artelor plastice
197 22.09.2011 Hotarare privind/ pentru respingerea vânzării imobilului situat în str. Ştefan cel Mare nr. 67 în suprafaţă şi teren aferent în suprafaţă de 143 mp aflat în domeniul privat al municipiului Dorohoi chiriaşului Mărăcine Marginea şi a preţului de vânzare rezultat din Raportul de evaluare întocmit 
 
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență