Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

Nr.

 

Data

Proiect

 de

Titlu:

 

Descarcă

1 27102011

 

Hotarare privind/ pentru

rectificarea bugetului local al municipiului Dorohoi pentru anul 2011

2 27102011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea înregistrării imobilului din str. 1 Decembrie nr. 35 în evidenţa domeniului privat al municipiului Dorohoi
3 27102011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea sporurilor şi indemnizaţiilor personalului didactic şi didactic auxiliar pentru perioada septembrie - decembrie 2011 în condiţiile Legii 63/2011 şi OG 119/1999 
4 27102011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea încetării activităţii Societăţii cu Răspundere Limitată ECONOMAT cu asociat unic Consiliul Local Dorohoi
5 27102011

 

Hotarare privind/ pentru

numirea domnului Acojocăriţei Daniel administrator al Societăţii cu Răspundere Limitată ECONOMAT cu asociat unic Consiliul Local Dorohoi
6 27102011

 

Hotarare privind/ pentru

modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi prin suplimentarea cu un post de referent gradul II, studii medii - expert local rom
7 27102011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea introducerii în inventarul domeniului public al municipiului Dorohoi a bunurilor realizate prin investiţii (sala de sport şi utilităţile aferente)
8 27102011

 

Hotarare privind/ pentru

darea în administrarea Grupului Şcolar REGINA MARIA DOROHOI  a Sălii Polivalente construită în municipiul Dorohoi, Bulevardul Victoriei nr. 120
9 27102011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea lucrărilor suplimentare pentru obiectivul de investiţii CASA DE LOCUIT ÎN ZONELE AFECTATE DE CALAMITĂŢILE NATURALE DIN ANUL 2010 Etapa a II a FINISAJE INTERIOARE, EXTERIOARE ŞI INSTALAŢII - 47 de locuinţe sociale
10 27102011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea asigurării obligatorie a locuinţelor aflate în domeniul public şi privat al municipiului Dorohoi în conformitate cu prevederile Legii 260/2008
11 27102011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea vânzării imobilului situat în str. Ştefan Airinei nr. 24, în sup. 60,68 mp şi teren aferent în sup de 160,68 mp aflat în domeniul privat al municipiului Dorohoi, chiriaşului Iliuţă Mihaela şi Corneliu şi a preţului de vânzare rezultat din Raportul de evaluare întocmit
12 27102011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice şi măsuri referitoare la oprirea, staţionarea şi parcarea neregulamentară pe domeniul public şi privat al municipiului Dorohoi
13 27102011

 

Hotarare privind/ pentru

stabilirea taxei pentru închirierea terenurilor proprietatea municipiului Dorohoi aflate în administrarea Consiliului Local în cursul anului 2012
14 27102011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a municipiului Dorohoi şi a Regulamentului de organizare şi funcţionarea a acesteia
15 27102011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea încadrării pe zone fiscale a teritoriului municipiului Dorohoi pentru anul fiscal 2012
16 27102011

 

Hotarare privind/ pentru

stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar în urma plăţii online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar în Sistemul naţional electronic de plăţi
17 27102011

Hotarare privind/ pentru

 

Modificarea Statului de funcţii ca urmare a promovării unor salariaţi ai Spitalului Municipal Dorohoi
 
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență