Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

Nr.

Data

Proiect

de

Titlu:

Descarcă

204 27102011 Hotarare privind/ pentru stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar în urma plăţii online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar în Sistemul naţional electronic de plăţi


205 27102011 Hotarare privind/ pentru aprobarea încadrării pe zone fiscale a teritoriului municipiului Dorohoi pentru anul fiscal 2012
206 27102011 Hotarare privind/ pentru aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a municipiului Dorohoi şi a Regulamentului de organizare şi funcţionarea a acesteia
207 27102011 Hotarare privind/ pentru stabilirea taxei pentru închirierea terenurilor proprietatea municipiului Dorohoi aflate în administrarea Consiliului Local în cursul anului 2012
208 27102011 Hotarare privind/ pentru aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice şi măsuri referitoare la oprirea, staţionarea şi parcarea neregulamentară pe domeniul public şi privat al municipiului Dorohoi
209
27102011

 

Hotarare privind/ pentru

rectificarea bugetului local al municipiului Dorohoi pentru anul 2011


210 27102011 Hotarare privind/ pentru respingerea vânzării imobilului situat în str. Ştefan Airinei nr. 24, în sup. 60,68 mp şi teren aferent în sup de 160,68 mp aflat în domeniul privat al municipiului Dorohoi, chiriaşului Iliuţă Mihaela şi Corneliu şi a preţului de vânzare rezultat din Raportul de evaluare întocmit
211 27102011 Hotarare privind/ pentru aprobarea asigurării obligatorie a locuinţelor aflate în domeniul public şi privat al municipiului Dorohoi în conformitate cu prevederile Legii 260/2008
212 27102011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea înregistrării imobilului din str. 1 Decembrie nr. 35 în evidenţa domeniului privat al municipiului Dorohoi
213 27102011 Hotarare privind/ pentru aprobarea încetării activităţii Societăţii cu Răspundere Limitată ECONOMAT cu asociat unic Consiliul Local Dorohoi
214 27102011 Hotarare privind/ pentru modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi prin suplimentarea cu un post de referent gradul II, studii medii - expert local rom
215 27102011 Hotarare privind/ pentru aprobarea introducerii în inventarul domeniului public al municipiului Dorohoi a bunurilor realizate prin investiţii (sala de sport şi utilităţile aferente)
216 27102011 Hotarare privind/ pentru aprobarea lucrărilor suplimentare pentru obiectivul de investiţii CASA DE LOCUIT ÎN ZONELE AFECTATE DE CALAMITĂŢILE NATURALE DIN ANUL 2010 Etapa a II a FINISAJE INTERIOARE, EXTERIOARE ŞI INSTALAŢII - 47 de locuinţe sociale
217 27102011 Hotarare privind/ pentru Modificarea Statului de funcţii ca urmare a promovării unor salariaţi ai Spitalului Municipal Dorohoi
218 27102011 Hotarare privind/ pentru acordarea unui mandat special dl. ing. Dorin Alexandrescu, repreyentant al municipiului Dorohoi ]n AGA ADI AQUA Botosani să voteze în numele şi pe seama Consiliului LOcal cuantumul cotizaţiei anuale pentru anul 2012 şi modalitatea de plată a acesteia precum şi a reprezentanţilor care să reprezinte municipiul Dorohoi în cazul în care dl ing. Dorin Alexandrescu se află în imposibilitatea exercitării mandatului încredinţat
219 27102011 Hotarare privind/ pentru respingerea amplasării unui patinuar artificial şi anexe, pe teren proprietate a municipiului Dorohoi, PC 2238, în suprafaţă de 1700 mp str. V. Alecsandri aflat în administrarea Colegiului Naţional Grigore Ghica Dorohoi
 
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență