Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Consiliul Local

 

      Având în vedere intrarea în vigoare a Hotărârii 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția,înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, UAT Dorohoi are obligația de a completa în "Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate al Mun. Dorohoi"datele privind beneficiarii de fose septice/toalete cu bazine, de pe raza Mun. Dorohoi.

Sistemele individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, pot fi autorizate numai acolo unde instalarea unei rețele publice de canalizare nu se justifică din punct de vedere al impactului asupra mediului, din motive economice sau pâna la punerea în funcțiune a unui sistem public de canalizare nou înființat(racordare în cel mult un an).

Persoanele fizice și juridice, proprietari ai spațiilor conectate la sisteme individuale adecvate de epurare, au obligația de înscriere în registru a sistemelor de epurare în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.

Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentei, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a H.G.,precum și încheierea unui contract cu o firmă de vidanjare, cu menționarea intervalelor de vidanjare și preluare a nămolului din sistemele de epurare.

Nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor menționate constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5000 de lei la 10000 de lei.

Formularul de înscriere în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate de colectare si epurare a apelor uzate se completează la sediul Primăriei Municipiului Dorohoi și se predă la biroul de registratură pentru înregistrare.

 

buton click Formular de înscriere în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Municipiului Dorohoi

Ultima actualizare (Joi, 06 Octombrie 2022)

 
Căutare
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență