Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

Nr.

 

Data

Proiect

de

Titlu:

 

Descarcă

1 24112011

 

Hotarare privind/ pentru

completarea şi actualizarea, începând cu 01.12.2011 a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Asistenţă Socială Dorohoi. din subordinea Consiliului Local Dorohoi

pdf_button

2 24112011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea sporurilor şi indemnizaţiilor personalului didactic auxiliar şi a statelor de funcţii pentru perioada septembrie-decembrie 2011 în condiţiile Legii 63/2011 şi OG 119/1999 pdf_button
3 24112011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea criteriilor de repartizare a celor 7 locuinţe, construite în cartierul Dumbrava Roşie, rămase nerepartizate, prin aplicarea a HCL nr. 178/2011 şi schimbarea destinaţiei acestora din locuinţe sociale, în locuinţeîn regim de închiriere pdf_button
4 24112011

 

Hotarare privind/ pentru

numirea reprezentanţilor Consiliului Local Dorohoi în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Dorohoi pdf_button
5 24112011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea dării în administrare Seminarului Teologic Liceal Sfântul Ioan Iacob Dorohoi a Bazei sportive din str. Poştei nr. 3A pdf_button
6 24112011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea introducerii în inventarul domeniului public al municipiului Dorohoi a bunurolor realizate prin Programul SAMTID pdf_button
7 24112011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea închirierii unui spaţiu în suprafaţă de 35 mp situat la parterul pavilionului materno-infantil de către Spitalul Municipal Dorohoi pdf_button
8 24112011

 

Hotarare privind/ pentru

concesionarea suprafeţei de 37,69 mp teren situat în str. Lt Olinescu fn pc 2739 ocupată de spaţiu comercial proprietatea S.C. DMD COMPANZ S.R.L. pdf_button
9 24112011

 

Hotarare privind/ pentru

completarea listei cu familiile beneficiare de locuinţe proprietate personală, prin strămutare în str. Dumbrava Roşie fn conform prevederilor art. 1 alin. 2 din HCL nr. 206/30.09.2010  pdf_button
10 24112011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea proiectului în faza SF (studiu de fezabilitate) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Locuinţaunifamilială parte, municipiul Dorohoi pdf_button
 
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență