Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR

Nr.

Data

Hotărâre Titlu:

Descarcă

228 24.11.2011 Hotarare privind/ pentru aprobarea introducerii în inventarul domeniului public al municipiului Dorohoi a bunurolor realizate prin Programul SAMTID

pdf_button

229 24.11.2011 Hotarare privind/ pentru aprobarea sporurilor şi indemnizaţiilor personalului didactic auxiliar şi a statelor de funcţii pentru perioada septembrie-decembrie 2011 în condiţiile Legii 63/2011 şi OG 119/1999

pdf_button

230 24.11.2011 Hotarare privind/ pentru aprobarea dării în administrare Seminarului Teologic Liceal Sfântul Ioan Iacob Dorohoi a Bazei sportive din str. Poştei nr. 3A

pdf_button

231 24.11.2011 Hotarare privind/ pentru aprobarea criteriilor de repartizare a celor 7 locuinţe, construite în cartierul Dumbrava Roşie, rămase nerepartizate, prin aplicarea a HCL nr. 178/2011 şi schimbarea destinaţiei acestora din locuinţe sociale, în locuinţeîn regim de închiriere

pdf_button

232 24.11.2011 Hotarare privind/ pentru completarea listei cu familiile beneficiare de locuinţe proprietate personală, prin strămutare în str. Dumbrava Roşie fn conform prevederilor art. 1 alin. 2 din HCL nr. 206/30.09.2010

pdf_button

233 24.11.2011 Hotarare privind/ pentru concesionarea suprafeţei de 37,69 mp teren situat în str. Lt Olinescu fn pc 2739 ocupată de spaţiu comercial proprietatea S.C. DMD COMPANZ S.R.L.

pdf_button

234 24.11.2011 Hotarare privind/ pentru aprobarea proiectului în faza SF (studiu de fezabilitate) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Locuinţa unifamilială parte, municipiul Dorohoi

pdf_button

 
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență