Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

Nr.

Data

Proiect

de

Titlu:

Descarcă

1 15122011

Hotarare privind/ pentru

aprobarea acordului de colaborare între Centrul Step by Step pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională, denumit C.E.D.P., Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani, Primăria Municipiului Dorohoi şi Direcţia de Asistenţă Socială

pdf_button

2 15122011

Hotarare privind/ pentru

aprobarea Strategiei de tarifare pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare
pdf_button
3 15122011

Hotarare privind/ pentru

acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al municipiului Dorohoi în Adunarea Generală a Asociaţilor ADI AQUA BOTOŞANI pentru a vota aprobarea Strategiei de tarifare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare
pdf_button
4 15122011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea Listei de inventariere a clădirilor care, prin nivelul de degradare a sistemului de închidere perimetrală, pun în pericol sănătatea, viaţa, integritatea fizică şi siguranţa populaţiei şi/sau afectează calitatea mediului înconjurător, a cadrului urban construit şi a spaţiilor publice urbane şi a Regulamentului de acţiune prioritară şi intervenţie pentru îndeplinirea măsurilor de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clpdirilor din municipiul Dorohoi
pdf_button
5 15122011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea modificării şi comletării HCL nr. 170 28.07.2011 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a spaţiului (camera) situat în Dorohoi, Bdul Victoriei nr. 42, lot.28 compus din încăperea nr. 71, în vederea exercitării profesiei medicale
pdf_button
6 15122011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea scutirilor acordate în anul 2011 veteranilor de război şi persoanelor cu handicap grad I şi II de la plata taxei de salubrizare pentru anul 2011
pdf_button
7 15122011 Hotarare privind/ pentru aprobarea efectuării de cheltuieli din bugetul local în sumă de 20.000 lei pentru organizarea unui foc de artificii în data de 31.12.2011 şi a unor activităţi specifice sfârşitului de an pdf_button
8 15122011 Hotarare privind/ pentru modificarea şi completarea HCL nr. 106 24.06.2010 privind transferul asistenţei medicale desfăşurate în unităţile de învăţământ cu Personalitate Juridică pdf_button
9 15122011 Hotarare privind/ pentru aprobarea închirierii unei camere în suprafaţa utilă de 12,40 mp prin restrangerea suprafeţei locative a d-nei Mihaescu Hareta din locuinţa situată în str. Dumbrava Roşie nr. 32 lot. 9, în baza contractului de închiriere nr. 27 15.10.2011 pdf_button
10 15122011 Hotarare privind/ pentru aprobarea taxelor şi tarifelor ce se vor încasa de către Direcţia Administraţia Pieţelor şi Oborului Municipiului Dorohoi începând cu data de 01 ianuarie 2012 pdf_button
11 15122011 Hotarare privind/ pentru completarea şi modificarea art. 7 al Cap. 5 din Contractul de delegare a anumitor activităţi din cadrul serviciului de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Dorohoi, a anumitor activităţi din cadrul serviciului de salubrizare "referitor la redevenţa datorată de către S.C. Servicii Publice Locale S.R.L." pdf_button
12 15122011 Hotarare privind/ pentru rectificarea bugetului local al municipiului Dorohoi pentru anul 2011 pdf_button
13 15122011 Hotarare privind/ pentru stabilrea impozitelor si taxelor ce se vor aplica pe raza municipiului Dorohoi pentru anul fiscal 2012 pdf_button
 
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență