Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Consiliul Local

Nr.

Data

Titlu:

Descarcă

240 15122011 Hotarare privind/ pentru aprobarea taxelor şi tarifelor ce se vor încasa de către Direcţia Administraţia Pieţelor şi Oborului Municipiului Dorohoi începând cu data de 01 ianuarie 2012 pdf_button
241 15122011 Hotarare privind/ pentru stabilirea impozitelor si taxelor ce se vor aplica pe raza municipiului Dorohoi pentru anul fiscal 2012 pdf_button
242 15122011 Hotarare privind/ pentru aprobarea Strategiei de tarifare pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare pdf_button
243 15122011 Hotarare privind/ pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al municipiului Dorohoi în Adunarea Generală a Asociaţilor ADI AQUA BOTOŞANI pentru a vota aprobarea Strategiei de tarifare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare pdf_button
244 15122011 Hotarare privind/ pentru aprobarea închirierii unei camere în suprafaţa utilă de 12,40 mp prin restrangerea suprafeţei locative a d-nei Mihaescu Hareta din locuinţa situată în str. Dumbrava Roşie nr. 32 lot. 9, în baza contractului de închiriere nr. 27 15.10.2011 pdf_button
245 15122011 Hotarare privind/ pentru aprobarea efectuării de cheltuieli din bugetul local în sumă de 20.000 lei pentru organizarea unui foc de artificii în data de 31.12.2011 şi a unor activităţi specifice sfârşitului de an pdf_button
246 15122011 Hotarare privind/ pentru aprobarea scutirilor acordate în anul 2011 veteranilor de război şi persoanelor cu handicap grad I şi II de la plata taxei de salubrizare pentru anul 2011 pdf_button
247 15122011 Hotarare privind/ pentru completarea şi modificarea art. 7 al Cap. 5 din Contractul de delegare a anumitor activităţi din cadrul serviciului de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Dorohoi, a anumitor activităţi din cadrul serviciului de salubrizare "referitor la redevenţa datorată de către S.C. Servicii Publice Locale S.R.L." pdf_button
248 15122011 Hotarare privind/ pentru aprobarea Listei de inventariere a clădirilor care, prin nivelul de degradare a sistemului de închidere perimetrală, pun în pericol sănătatea, viaţa, integritatea fizică şi siguranţa populaţiei şi/sau afectează calitatea mediului înconjurător, a cadrului urban construit şi a spaţiilor publice urbane şi a Regulamentului de acţiune prioritară şi intervenţie pentru îndeplinirea măsurilor de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clpdirilor din municipiul Dorohoi pdf_button
249 15122011 Hotarare privind/ pentru aprobarea modificării şi completării HCL nr. 170 28.07.2011 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a spaţiului (camera) situat în Dorohoi, Bdul Victoriei nr. 42, lot.28 compus din încăperea nr. 71, în vederea exercitării profesiei medicale pdf_button
250 15122011

Hotarare privind/ pentru

aprobarea acordului de colaborare între Centrul Step by Step pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională, denumit C.E.D.P., Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani, Primăria Municipiului Dorohoi şi Direcţia de Asistenţă Socială

pdf_button

251 15122011 Hotarare privind/ pentru modificarea şi completarea HCL nr. 106 24.06.2010 privind transferul asistenţei medicale desfăşurate în unităţile de învăţământ, de la Consiliul Local al Municipiului Dorohoi la Unităţile de Învăţământ cu Personalitate Juridică pdf_button
252 15122011 Hotarare privind/ pentru rectificarea bugetului local al municipiului Dorohoi pentru trim IV 2011 pdf_button
 
Căutare
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență