Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Consiliul Local
Protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal
 

 

Atenție! Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Mai multe detalii aici

Monitorul Oficial Local

         

 

 

În urma evaluării proiectului„Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din municipiul Dorohoi, județ Botoșani”, Componenta C15- Educație din cadrul PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență) acesta a obținut un punctaj de95 puncte.

În cadrul acestui proiect, instituțiile de învățământ conexe și cele de nivel primar, gimnazial și liceal din Municipiul Dorohoi vor beneficia de o finanțare totală în valoare de 2.125.197,20 euro cu TVA / 10.453.632,50 lei cu TVA, pentru achiziționarea de echipamente TIC moderne, mobilier nou și materiale didactice/educaționale/sportive.

Cele 10 instituții beneficiare, în cadrul cărora sunt înscriși 5.351 de elevi și în care activează 317 cadre didactice, sunt următoarele: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT", ȘCOALA "ȘTEFAN CEL MARE" , ȘCOALA "GIMNAZIALĂ SPIRU HARET",ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAIL KOGĂLNICEANU", ȘCOALA GIMNAZIALĂ "A. I. CUZA", SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX "SFÂNTUL IOAN IACOB", LICEUL "REGINA MARIA", COLEGIUL NAȚIONAL "GRIGORE GHICA", CLUBUL COPIILOR DOROHOI.

Prezentul proiect vizează 4 tipuri de investiții ce se vor avea ca rezultat:

  • Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru învățământ preșcolar, primar, gimnazial, liceal și unități conexe pentru 9 laboratoare de informatică;
  • Asigurarea dotărilor cu echipamente digitale pentru 162 săli de clasă din învățământul preuniversitar /conex, dotarea a 122 săli de clasă cu mobilier și materiale specifice pentru activități extrașcolare/sportive, dotarea laboratoarelor de fizică, chimie, biologie, robotică, matematică  și a 3 laboratoare multidisciplinare, 10 cabinete școlare, 4 cabinete de asistență psihopedagogică, 6 săli de sport cu materiale, moblier specific și echipament digital;
  • Echiparea unui laboratoar informatic din școlile de educație și formare profesională;
  • Echiparea unui atelier de practică (coafor-stilst) a unității de învățământ profesional și tehnic cu mobilier, materiale specifice și componentă digitală.

Obiectivul generalal proiectului constă în îmbunătățirea infrastructurii educaționale din Municipiul Dorohoi în vederea creșterii calității și diversificării ofertei educaționale, prin dotarea unităților de învățământ preuniversitar la standarde europene cu echipamente performante, resurse educaționale deschise optime, adaptate nivelului elevilor, și dezvoltarea sistemului digital de educație.

Proiectul va contribui la creșterea calității pregătirii elevilor pentru a se integra într-o societate aflată în permanentă schimbare , creșterea performanțelor școlare, dezvoltarea unei educații centrată pe nevoile elevilor și aliniată  la nevoile pieții muncii, crearea premiselor pentru cadrele didactice să utilizeze metode active și moderne de învățare conforme cu standardele europene și va reduce rata absenteismului școlar.

Termenul de finalizarepentru achizițiile din proiect nu va depăși data de 31 decembrie 2024.

 

Ultima actualizare (Marţi, 23 Mai 2023)

 
Căutare
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență