Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

Nr.

Data

Proiect

de

Titlu:

Descarcă

1 26012012

Hotărâre privind/ pentru

modificarea şi completarea HCL nr. 106/24.06.2010 privind transferul asistenţei medicale desfăşurate în unităţile de învăţământ de la Consiliul Local al Municipiului Dorohoi la Unităţile de Învăţământ cu Personalitate Juridică

pdf_button

2 26012012 Hotărâre privind/ pentru aprobarea vânzării în principiu, a terenului proprietate privată a municipiului Dorohoi, pc 1397, în suprafaţă de 914 mp str. V. Lupu nr. 10 pdf_button
3 26012012 Hotărâre privind/ pentru aprobarea introducerii unor bunuri în inventarul domeniului public al municipiului Dorohoi pdf_button
4 26012012 Hotărâre privind/ pentru vânzarea în rate, a terenului situat în str. Grigore Ghica fn Pc 2314, ocupat de construcţia proprietate dlui Pojoga Sandu, în baza raportului de evaluare întocmit de expeert eveluator autorizat pdf_button
5 26012012 Hotărâre privind/ pentru aprobarea predării bunurilor din inventarul domeniului public al municipiului Dorohoi în vederea administrării, exploatării şi întreţinerii de către S.C. NOVA APA SERV SA Botoşani, pe durata concesiunii serviciilor de apă, epurare şi canalizare, prin Act adiţional la Contract de delegare de gestiune înregistrat sub nr. 12399 11.08.2010 pdf_button
6 26012012 Hotărâre privind/ pentru desemnarea doamnei ing. Sulugiuc Lili ca reprezentant legal al Municipiului Dorohoi în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOPROCES Botoşani pdf_button
7 26012012 Hotărâre privind/ pentru aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unor terenuri ce aparţin domeniului public al Municipiului Dorohoi, în vederea amplasării construcţiilor provizorii cu destinaţia de chioşcuri pentru distribuţie presă pdf_button
8 26012012 Hotărâre privind/ pentru numirea reprezentanţilor Consiliului Local Dorohoi în consiliile de administraţie ale unităţilor de îmvăţământ din Municipiul Dorohoi pdf_button
9 26012012 Hotărâre privind/ pentru aprobarea documentaţiei în fazele PT + DDE şi CS pentru obiectivele de investiţii Podeţe sub străzile CD Gherea şi Sălciilor, municipiul Dorohoi, judeţ Botoşani şi Redimensionarea podeţului de pe strada Lt. Popescu municipiul Dorohoi, judeţ Botoşani pdf_button
10 26012012 Hotărâre privind/ pentru transmiterea în folosinţă gratută către EON Moldova Distribuţie SA Iaşi, a terenului situat în str. 1 Decembrie 24, în suprafaţă de 140 mp, PC 2519, aflat în domeniul public al municipiului, în scopul alimentării cu energie electrică a obiectivului de investiţii Locuinţe pentru tineret destinate închirierii, municipiul Dorohoi, jud. Botoşani, str. 1 Decembrie nr. 24A pdf_button
11 26012012 Hotărâre privind/ pentru

aprobarea în principiu a vânzării prin licitaţie publică a spaţiului comercial - proprietate privată a municipiului Dorohoi situat în Bd. Victoriei nr.39 bl F15 parter în suprafaţă de 63,27 mp

 

pdf_button
12 26012012 Hotărâre privind/ pentru

aprobarea încetării Contractului de concesiune nr. 55/01.09.2008 încheiat cu dna Grigoriu Tatiana, având ca obiect concesionarea suprafeţei de 10,65 mp teren situat în str. Ştefan cel Mare nr. 1, bl. D18 parter

pdf_button
13 26012012 Hotărâre privind/ pentru restabilirea situaţiei anterioare, ca urmare a Deciziei civile nr. 1535 29.10.2004 a Curţii de Apel Suceava, prin întocmirea unui nou contract de vânzare cumpărare pentru imobilul, situat în municipiul Dorohoi, str. 1 decembrie nr. 35, familiei Filip Maria şi Traian pdf_button
14 26012012 Hotărâre privind/ pentru aprobarea Planului cuprinzând lucrările/acţiunile de interes local pentru repartizarea orelor de muncă a beneficiarilor de ajutor social din Municipiul Dorohoi, conform art. 6 (7) din Legea nr. 416/2001 pdf_button
15 26012012 Hotărâre privind/ pentru aprobarea concesionării prin licitaţie publică a parcăerii din str. D. Pompeiu F.N. PC 2259 (în faţa magazinului PROCASA) în suprafaţă de 400 mp conţinând un număr de 23 locuri de parcare pdf_button

Ultima actualizare (Miercuri, 01 Februarie 2012)

 
Casa Municipală de Cultură
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență