Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Consiliul Local
Protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal
 

 

Atenție! Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Mai multe detalii aici

Monitorul Oficial Local

         

 

 

 

 

Direcţia de Asistență Socială aduce la cunoştinţă că familiile defavorizate ale căror copii frecventează zilnic grădiniţa pot beneficia de stimulente educaţionale, sub formă de tichete sociale.

Începând cu data de 11.09.2023, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Dorohoi din Str. Dumitru Furtuna nr.14,  se primesc documentele pentru acordarea tichetelor sociale.

Stimulentele educaţionale se acordă copiilor din familiile care au stabilit dreptul la alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (venit net 633,9 lei/membru).
Stimulentul educaţional se acordă şi copiilo raflaţi în îngrijirea persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreţinerea copilului, pe perioada absenţei părinţilor, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilo rcopilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă veniturile pe persoană, inclusiv copilul aflat înîngrijire, nu depăşesc nivelul maxim de venituri pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei.

Stimulentul educaţional se acordă:
a) din oficiu, odată cu stabilirea dreptului de alocaţie pentru susţinerea familiei, sau după acordarea acestuia, persoanei care este şi titularul alocaţiei pentru susţinerea familiei;
b) pe bază de cerere, în situaţia copiilor aflaţi în îngrijirea persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreţinerea copilului, pe perioada absenţei părinţilor

La depunere cererile vor fi însoţite de următoarele documente

  • Acte doveditoare privind componenţa familiei BI/CI/CN(pentru toti membrii) 
  • Adeverinţă privind înscrierea/frecventarea activităţilor organizate de grădiniţă
  • Adeverinţă de salariu cu venitul net, cupon de pensie pentru pensionari,  alte acte privind veniturile realizate aferente lunii anterioare depunerii cererii;

Acordarea stimulentelor educaţionale este condiţionată de frecvenţa regulată la grădiniţă a copiilor din familiile beneficiare ale stimulentului educaţional prevăzut de prezenta lege.

În sensul prezentei legi, prin frecvenţă regulată se înţelegeprezenţa zilnică a copilului la grădiniţă în luna monitorizată, cu excepţiaabsenţelor motivate.

Se consideră absenţe motivate, ce nu afectează acordarea tichetelor sociale, următoarele cazuri, cu condiţia ca acestea să nu depăşească 50% din zilele de grădiniţă:

         a) absenţe medicale: motivate, numai dacă părinţii aduc scutiri medicale corespunzătoare perioadelor în care au lipsit copiii, la revenirea acestora la grădiniţă. În caz excepţional, o singură dată pe an şcolar, copiii pot beneficia de tichete sociale şi dacă în luna monitorizată au lipsit mai mult de 50% din zilele de grădiniţă, din motive medicale;

          b) învoiri: copiii pot fi învoiţi de către părinţi în limita a 3 zile pe lună, cu condiţiaanunţării cadrelor didactice.

Valoareanominalălunarăminimă a stimulentuluieducaţional se raportează la indicatorul social de referinţăşieste de 0,2 ISR, exprimatîn lei, respectiv 120 lei/lună, pentrufiecarecopilînscris la grădiniţă, beneficiar al stimulentuluieducaţional.

Pentrurelaţiisuplimentareşieventualenelămuriri ne puteţicontacta la nr. de telefon 0231/617813, int.18 sau la sediulDirecţiei de AsistentăSocialăDorohoi, str.DumitruFurtună nr. 14.

Ultima actualizare (Vineri, 08 Septembrie 2023)

 
Căutare
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență