Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Consiliul Local

 

NR

DATA

DENUMIRE PROIECT 

001 28092023

Proiect de hotarare privind aprobarea  vânzării terenului în suprafață totală de 189mp, teren curți construcții C.F. 58465 și CF 57725  Str. 1 Decembrie nr. F.N., teren ocupat și aferent construcției, proprietatea domnilor Buruiană Bogdan și Buruiană Angelica-Violeta, în baza raportului de evaluare întocmit de expert evaluator autorizat

002 28092023

Proiect de hotarare privind aprobarea  vânzării terenului în suprafață totală de 190mp, teren curți construcții C.F. 58478 și CF 57715  Str. 1 Decembrie nr. F.N., teren ocupat și aferent construcției, proprietatea domnilor Velniceriu Gabriel-Aurel și Velniceriu Alina, în baza raportului de evaluare întocmit de expert evaluator autorizat

003 28092023

Proiect de hotarare privind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan în suprafață totală de 58 mp., PC 2473 și PC 2486 C.F. 58735 situat în  str. Aleea Castanilor nr.9,mun. Dorohoi,  jud. Botoșani, proprietatea UAT  Dorohoi

004 28092023

Proiect de hotarare privind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan în suprafață totală de 234 mp., PC 295 și PC 289C.F. 58687situat în  mun. Dorohoi,  jud. Botoșani, proprietatea UAT  Dorohoi

005 28092023

Proiect de hotarare privind vanzarea terenului in suprafata de 297 m.p. teren curti constructii si arabil C.F.58244, str. Strachinescu nr. 7 A, teren ocupat de constructia d-nei Ganea Danila Ileana, in baza Raportului de evaluare întocmit de expert evaluator autorizat.

006 28092023

Proiect de hotarare porivind aprobarea mandatului special reprezentantului UAT al Municipiului Dorohoi in A.G.A. A.D.I. ECOPROCES, in vederea aprobarii tarifului pentru colectarea si transportul deseurilor reziduale si a Actului aditional nr. 15, la Contractul de delegare a gestiunii "Concesionarea serviciului public de colectare si transport a deseurilor municipale solide in judetul Botosani" - zona 1 Dorohoi, Municipiul Dorohoi

007 28092023

Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere, cu destinatia de locuinta, pentru unii chiriasi care locuiesc in imobile aflate in evidenta domeniului public si privat al Municipiului Dorohoi si prin ANL .

008 28092023

Proiect de hotarare privind aprobarea repartizarii unei locuinte ramasa vacanta - tip garsoniera, construita prin ANL, conform HCL nr. 152/29.06.2023 cuprinzand ordinea de prioritate a solicitantilor, doamnei Istrate Andreea Alina.

009 28092023 Proiect de hotarareprivind aprobarea schimbului de locuinte destinate inchirierii, construite prin ANL, prin acordul partilor, intre titularii contractelor de inchiriere HOTARAN ANAMARIA, domiciliata in Municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 24 A, bl. S7, ap. 14, et. 3 si ONEA CIPRIAN CONSTANTIN, domiciliat in Municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 24 A, bl. S4, ap. 15, et.3
010 28092023

Proiect de hotarare privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al Municipiului Dorohoi, in domeniul public al Judetului Botosani.

011 28092023

Proiect de hotarareprivind aprobarea includerii in domeniul public al Municipiului Dorohoi, urmare Receptiei la terminarea lucrarilor a obiectivului de investitii " Reabilitare si modernizare strada Sfantul Ioan Romanul, Municipiul Dorohoi, judetul Botosani ".

012 28092023

Proiect de hotarare privind aprobarea includerii in domeniul public al Municipiului Dorohoi urmare Receptiei la terminarea lucrarilor a obiectivului de investitii " Reabilitare si modernizare strada Horia, Municipiul Dorohoi, judetul Botosani ".

013 28092023

Proiect de hotarare privind schimbarea destinatiei, pe perioada nedeterminata, a imobilului proprietatea publica a Municipiului Dorohoi, inscris in Cartea Funciara nr. 50427- C4, situat in raza administrativ-teritoriala a Municipiului Dorohoi, str.1 Decembrie nr. 30, din imobil cu destinatia de unitate de invatamant " sala de gimnastica", in imobil cu destinatia " Sala pentru activitati sportive ".

014 28092023

Proiect de hotarare privind asocierea Municipiului Dorohoi, prin Consiliul Local al Municipiului Dorohoi, in calitate de membru fondator, cu Consiliile Locale ale Comunelor : Broscauti, Hiliseu - Horea, Sendriceni, Vaculesti, George Enescu, Ibanesti si Lozna, in vederea construirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara " ZONA  METROPOLITANA", persoana juridica de drept privat si de utilitate publica.

015 28092023

Proiect de hotarareprivind aprobarea darii in administrare catre DAS a imobilelor situate in Municipiul Dorohoi, din str. Stefan cel Mare nr. 43, str. Stefan cel Mare nr. 14, respectiv str. D. Furtuna nr. 14, pe durata functionarii Directiei de Asistenta Sociala

016 28092023

Proiect de hotarare privind aprobarea cumpararii, de catre Municipiul Dorohoi, a bunurilor imobile terenuri intravilane, situate in Municipiul Dorohoi, str. Terinca nr. 9 B si 9 C, bunuri ce vor avea destinatie de " Drum "

017 28092023

Proiect de hotarare privind desemmnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Dorohoi in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant, de pe raza Municipiului Dorohoi

018 28092023 Proiect de hotărâre privind introducerea unor suprafete de teren in domeniul privat
019 28092023 Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan în suprafață de totală de 150 mp PC 3522 CF 57242 situat în str. Aleea Mărului
020 28092023 Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de stimulente finaciare în conformitate cu prevederile art. 193 alin 6.1 și  art. 199 alin 2 din Legea nr 95 /2006 cu finanțare din venituri proprii ale spitalului
  28092023 Cerere inaintata de dl Debeli Mihai  inregistrata la nr. 6/18.08.2023 + Informare intocmita de Sef Serviciu Agrement si Administrarea Cimitirelor.

Ultima actualizare (Joi, 02 Noiembrie 2023)

 
Căutare
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență