Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Consiliul Local

 

 

NR

DATA

DENUMIRE PROIECT 

001 27.10.2023
002 27.10.2023

Proiect de hotarare pentru  aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului Local de Urbanism privind  schimbarea functiunii existente in zona pentru servicii comert, parcari, imprejmuire terenuri inscrise in CF 50598, 51163, 58223 situate in Municipiul Dorohoi, str. C.D. Gherea nr. 6 si nr. 53.

003

 

27.10.2023

Proiect de hotarare pentru  aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului Local de Urbanism privind modificare functiune zona de locuinte in zona pentru servicii-comert, in vederea construirii unui magazin cu regim de inaltime parter, pe terenul inscris in CF 55199, localitatea componenta Dealu Mare, Municipiul Dorohoi.

004 27.10.2023

Proiect de hotarare privind aprobare indicatori tehnico-economici pentru obiectivul " Platforma amplasare stocator oxigen- Spitalul Municipal Dorohoi".

005 27.10.2023

Proiect de hotarare privind aprobare indicatori tehnico-economici pentru obiectivul " Proiectare si executie instalatie de utilizare pentru corp scoala si sala de sport" - Scoala Gimnaziala " Mihail Kogalniceanu" .

006 27.10.2023

Proiect de hotarare porivind modificarea si actualizarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Dorohoi, judetul Botosani.

007 27.10.2023 Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere, cu destinatia de locuinta, pentru unii chiriasi care locuiesc in imobile aflate in evidenta domeniului public si privat al Municipiului Dorohoi si prin ANL 
008 27.10.2023

Proiect de hotarare privind  introducerea unor suprafete de teren în domeniul privat al municipiului Dorohoi

009 27.10.2023

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzării terenului intravilan, în suprafață de 115 mp, categoria de folosință curti construcții, situat în municipiul Dorohoi, str. G. Enescu fn, CF 58987, teren ocupat de construcția proprietatea Hurduc Violeta, în baza raportului de evaluare întocmit de expert evaluator autorizat.

010 27.10.2023

Proiect de hotarare privind  aprobarea vanzării terenului intravilan, în suprafață de 735 mp, categoria de folosință curti construcții, situat în municipiul Dorohoi, str. Sp. Haret nr. 108bis, CF 58731 , teren ocupat de construcția proprietatea Bursuc Robert, în baza raportului de evaluare întocmit de expert evaluator autorizat.

011 27.10.2023

Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul privat al UAT Dorohoi, la dispoziția Comisiei Locale de fond Funciar a unei suprafețe de teren în vederea punerii în posesie și emiterea titlurilor de proprietate a persoanelor îndreptățite.

012 27.10.2023

Proiect de hotarare privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operațiunilor de dezmembrare a unor imobile, proprietate privată a UAT Dorohoi, CF 56006.

013 27.10.2023

Proiect de hotarare privind  cumpărarea suprafeței de 100 mp teren, str. G.Enescu fn, CF 58974, în baza raportului de evaluare întocmit de expert evaluator autorizat.

014 27.10.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului intravilan în suprafață totală de 290 mp, categoria de folosință arabil, situat în Dorohoi str. G. Enescu nr 87A

015 27.10.2023

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Municipiului Dorohoi

016 27.10.2023

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Cimitirului ETERNITATEA - Municipiul Dorohoi.

017 27.10.2023

Proiect de hotarare privind aprobarea introducerii in domeniul public al Municipiului Dorohoi a obiectivului de investitii " Construire lift exterior - Sectia interne a Spitalului Municipal Dorohoi".

018 27.10.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii cotei de 75% din majorările de întțrziere datorate bugetului local
019 27.10.2023 Proiect de hotărâre privind aprtobarea repartizării unei locuințe rămasă vacantă - tip garsonieră construită prin ANL conform HCL NR. 152 29062023
020 27.10.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reproiectare instalație utilizare gaze naturale și execuție modificări cf NTPEE 2018 Spitalul Municipal
021 27.10.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție SISTEME INTEGRATE DE COLECTARE SI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD IN MUNICIPIUL DOROHOI, JUDETUL BOTOSANI”în vederea finanțării acestuia în cadrul apelului PNRR/2023/C3/S/I.2.A-B, Investiția I.2.A-B: Sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd, finanțat prin  Planul Național de Redresare și Reziliență

022 27.10.2023

Proiect de hotărâre pentru depunerea și implementarea proiectului  „SISTEME INTEGRATE DE COLECTARE SI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD IN MUNICIPIUL DOROHOI, JUDETUL BOTOSANI”, în vederea finanțării acestuia în cadrul apelului PNRR/2023/C3/S/I.2.A-B, Investiția I.2.A-B: Sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd, finanțat prin  Planul Național de Redresare și Reziliență

023 27.10.2023 Proiect de hotarâre privind completarea Anexei nr. 5 - lista bunurilor privind  lista bunurile ce aparțin domeniului privat al Municipiului Dorohoi, propuse a fi predate în administrarea SC SERVICII PUBLICE LOCALE SRL Dorohoi , parte integrantă din Hotărârea de Consiliu Local nr. 216 din 31.08.2023

Ultima actualizare (Vineri, 27 Octombrie 2023)

 
Căutare
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență