Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Consiliul Local

 

NR

DATA

DENUMIRE PROIECT 

001 29.11.2023
002 29.11.2023

Proiect de hotararepentru  aprobarea  documentatiei tehnico-economice- faza Pth+ DTAC si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii " Infiintarea unui centru de colectare cu aport voluntar( CAV), in Municipiul Dorohoi, judetul Botosani.

003 29.11.2023

Proiect de hotararepentru  completarea Anexei nr. 1 din HCL nr. 156/29.06.2023, care cuprinde lista bunurilor - mijloace fixe si obiecte de inventar, introduse in domeniul privat al Municipiului Dorohoi, obtinute prin proiectul " Realizare unei Zone de Agrement in Municipiul Dorohoi, prin reutilizarea terenului din zona Polonic ".

004 29.11.2023

Proiect de hotarareprivind modificarea unor articole din contractele-cadru de inchiriere, ale pasunilor de pe raza UAT Dorohoi 

005 29.11.2023

Proiect de hotarareprivind  aprobare PUD - Modificare limite laterale pentru obtinerea autorizatiei de construire locuinta Dpartial + Parter, pe terenul situat in str. Spiru Haret nr. 96.

006 29.11.2023

Proiect de hotarareprivind  aprobare PUD - Desfiintare partiala, extindere si schimbare destinatie, din Anexăin Locuintă si Imprejmuire, pe terenul situat in str. Mihail Sadoveanu nr. 1 bis  .

007 29.11.2023

Proiect de hotarare privind  aprobare PUD - Modificare limite laterale pentru obtinerea autorizatiei de construire Anexa gospodareasca adapostire utilaje agricole, pe terenul situat in localitatea Loturi Enescu nr. 47.     

008 29.11.2023

Proiect de hotarareprivind  reorganizarea Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Dorohoi si a unitatilor din subordinea Consiliului Local, modificarea si actualizarea statului de functii si a organigramei, pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 296/2023, privind unele masuri fiscal bugetare, pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei, pe termen lung, incepand cu data de 31.12.2023.

009 29.11.2023

Proiect de hotarareprivind aprobarea vanzarii a doua locuinte (tip duplex - formate din 3 camere de locuit), construite in anul 2007, conform Legii nr. 114/1996, situate in str. 1 Decembrie nr. 24 A, si nr. 24 D, aflate in domeniul privat al Municipiului Dorohoi, la cererea titularilor contractelor de inchiriere, ANDREI ANCA MARILENA si ILINCA ILEANA IFIGENIA.

010 29.11.2023

Proiect de hotarareprivind aprobarea vanzarii unei locuinte (tip duplex - formate din 3 camere de locuit), construite in anul 2007, conform Legii nr. 114/1996, situate in str. 1 Decembrie nr. 24 C, aflata in domeniul privat al Municipiului Dorohoi, la cererea titularului contractului de inchiriere, CHICOS ELENA .

011 29.11.2023

Proiect de hotarareprivind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere, cu destinatie de locuinta, pentru unii chiriasi care locuiesc in imobile aflate in evidenta domeniului public si privat al Municipiului Dorohoi si prin ANL.

012 29.11.2023

Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere nr. 16.174/25.1.2018, incheiat cu I.I. COIUBOTARU LEONARD -persoana fizica autorizata si nr. 16.173/25.10.2018- incheiat cu SC ELDOMAR SRL, prin acte aditionale ,  pentru doua spatii comerciale, situate in Municipiul Dorohoi- str. D. Pompeiu nr. 83 si 83 bis.

013 29.11.2023

Proiect de hotarareprivind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan în suprafață totală de 747 mp., PC 2101C.F. 58711situat în  str. Lt. Andreinr.10A,mun. Dorohoi,  jud. Botoșani, proprietatea UAT  Dorohoi

014 29.11.2023

Proiect de hotarare privind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan în suprafață totală de 337 mp., PC 1033 și 1032C.F. 59003situat în  mun. Dorohoi,  jud. Botoșani, proprietatea UAT  Dorohoi

015 29.11.2023

Proiect de hotarareprivindvânzarea prin licitație publică a terenului intravilan în suprafață totală de 811 mp., PC 809C.F. 59000situat în  str. Micșunelenr.8,mun. Dorohoi,  jud. Botoșani, proprietatea UAT  Dorohoi

016 29.11.2023

Proiect de hotarare privind aprobarea  privind  introducerea unor suprafețe de teren în  domeniului privat al municipiului Dorohoi

017 29.11.2023

Proiect de hotarareprivind aprobarea  privind aprobarea  vânzării terenului în suprafață de 3409mp, teren curți construcții, C.F. 59020,  Str. Sf. Ioan Românulnr. 163, teren ocupat de construcții, proprietatea SC AGRICOLA TRESTIANA SRL, în baza raportului de evaluare întocmit de expert evaluator autorizat

018 29.11.2023

Proiect de hotarareprivind aprobarea de cheltuieli din bugetul local, in suma  de 60.000 lei, pentru organizarea evenimentului "Festivalul de Datini si Obiceiuri de Iarna - 2023 ".

019 29.11.2023

Proiect de hotarareprivind aprobarea reinoirii unui numar de doua contracte de atribuire a gestiunii delegate serviciului de transport, in regim de taxi, pe raza Municipiului Dorohoi.

020 29.11.2023

Proiect de hotarareprivind organizarea si functionarea "Targului de Craciun" din Municipiul Dorohoi.

021 29.11.2023 Proiect de hotarare privind prelungirea mandatului d-nei ec. Popoiu Dorina, in calitate de administrator al S.C. SERVICII PUBLICE LOCALE  SRL
022 29.11.2023 Proiect de hotarare privind aprobarea cheltuielilor proiectului, urmare actualizarii Devizului general, pentru obiectivul de investitii " Reabilitarea unitatilor de invatamant si infrastructura rutiera in Municipiul Dorohoi "
023 29.11.2023

Proiect de hotarare privind aprobarea cheltuielilor proiectului, urmare actualizarii Devizului general, pentru obiectivul de investitii " Modernizare Gradinita nr. 8, Municipiul Dorohoi, judetul Botosani ".

024 29.11.2023

Proiect de hotarare privind aprobarea efectuării unui schimb de teren între Municipiul Dorohoi și SC MIRA-COM SRL, în baza rapoartelor de evaluare întocmite de SC Evalon SRL

025 29.11.2023

Proiect de hotarareprivind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan în suprafață totală de 224 mp., PC 3357C.F. 59040situat în  str. Ștefan Airineinr.76A,mun. Dorohoi,  jud. Botoșani, proprietatea UAT  Dorohoi

026 29.11.2023 Proiect de hotarare privind inchirierea, prin licitatie publica, a doua terenuri, in suprafata totala de 2,00 m.p., situate in Municipiul Dorohoi, inventariate in domeniul privat al Municipiului Dorohoi, in vederea amplasarii unor panouri publicitare
027 29.11.2023 Proiect de hotarareprivind modificarea Art. 4 din cuprinsul Hotararii de Consiliu Local nr. 255/27.10.2023 privind aprobarea cumpararii de catre Municipiul Dorohoi, a bunului imobil - teren intravilan in suprafata de 100 m.p. situat in Mun. Dorohoi, str. George Enescu f.n., bun pe care se va amplasa statia de pompare a apei potabile in zona Pod Buhai
028 29.11.2023

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea de către Consiliul Local Dorohoi a proiectului și cheltuielilor pentru Imbunătățirea calității vieții populației din Municipiul Dorohoi cod proiect 126147

 

Anexa nr. 2

  29.11.2023

Hotarare nr. 145/10.11.2023 si nr. 146/10.11.2023 privind Planul anual de crestere a tarifelor, inaintate de ADI ECOPROCES Botosani.

    Informare
 
Căutare
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență