Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

Nr.

Data

Proiect

de

Titlu:

Descarcă

1 23022012

Hotărâre privind/ pentru

numirea reprezentanţilor Consiliului Local Dorohoi în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Dorohoi

pdf_button

2 23022012 Hotărâre privind/ pentru aprobarea, începând cu 01.03.2012 a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Asistenţă Socială Dorohoi din subordinea Consiliului Local, conform Legii 292/2011 - Legea aisitenţei sociale pdf_button
3 23022012 Hotărâre privind/ pentru aprobarea preţului de pornire la licitaţie publică, rezultat din Raportul de evaluare întocmit şi a caietului de sarcini, pentru vânzarea spaţiului comercial, situat în municipiul Dorohoi, str. Bdul Victoriei nr. 37, bl. F15 - parter
pdf_button
4 23022012 Hotărâre privind/ pentru darea în folosinţă gratuită Direcţiei de Asistenţă Socială Dorohoi a Bazei de tratament şi recuperare înfiinţat în cadrul Programului Phare 2001 - Investitii în servicii sociale din str. C.D.Gherea nr. 85, pe toată durata funcţionării pdf_button
5 23022012 Hotărâre privind/ pentru privind aprobarea vânzării a două apartamente construite din fondurile statului înainte de anul 1990, aflate în domeniul privat de interes local al municipiului Dorohoi, în baza Decret Lege 61/1990 şi a Legii 85/1992, urmare a şedinţelor civile nr. 1446 27.09.2011 şi 1675 19.10.2011 rămase definitive şi irevocabile pdf_button
6 23022012 Hotărâre privind/ pentru aprobarea vânzării în principiu, prin licitaţie publică a t erenului roprietate privată a municipiului Dorohoi, PC 2276 - 233mp, PC 2279 - 193 mp, PC 2280 - 309mp, PC 2283 - 215 mp în suprafaţă totală de 950 mp str. Vămii fn. pdf_button
7 23022012 Hotărâre privind/ pentru arobarea vânzării în principiu, prin licitaţie publică a terenului proprietate privată a municipiului Dorohoi, PC 1397, în suprafaţă de 614 mp str. Vasile Lupu nr. 10 pdf_button
8 23022012 Hotărâre privind/ pentru reducerea impozitului pe locuinţa de domiciliu şi terenul aferent acesteia pentru anul 2012 cu 100% dar nu mai mult de 100 lei, la un număr de 38 persoane fizice care au încheiat contract de voluntariat cu Consiliul Local al Municipiului Dorohoi prin Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă pdf_button
9 23022012 Hotărâre privind/ pentru aprobarea reţelei şcolare pentru anul 2012 - 2013 a unităţilor de învăţământ, cât şi componenţa circumscripţiilor şcolare din Municipiul Dorohoi pdf_button
10 23022012 Hotărâre privind/ pentru aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru cei 20 de chiriaşi care locuiesc în municipiul Dorohoi, str. CD Gherea nr. 4 bl C1, locuinţe ANL
pdf_button
11 23022012 Hotărâre privind/ pentru aprobarea vânzării imobilului, situat în municipiul Dorohoi, str. 1 decembrie nr. 35 deţinut, fără titlu, de către familia Filip Maria şi Traian ca urmare a Deciziei civile nr. 1535 29.10.2004 a Curţii de Apel Suceava pdf_button
12 23022012 Hotărâre privind/ pentru aprobarea actualizării Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul municipiului Dorohoi pdf_button
13 23022012 Hotărâre privind/ pentru repartizarea a 5 locuinţe rămase libere, în vederea rezolvării unor probleme locative în regim de necesitate, pentru unele familii care locuiesc în imobile proprietea municipiului Dorohoi aflate în administrarea Consiliului Local pdf_button
14 23022012 Hotărâre privind/ pentru aprobarea introducerii suprafeţei de 5471 mp în inventarul domeniului public al municipiului Dorohoi în vederea extinderii cimitir Dealu Mare pdf_button
15 23022012 Hotărâre privind/ pentru aprobarea Statului de funcţii şi a organigramei pentru anul 2012 a Spitalului Municipal Dorohoi pdf_button

Ultima actualizare (Marţi, 21 Februarie 2012)

 
Casa Municipală de Cultură
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență