Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Consiliul Local

 

NR

DATA

DENUMIRE PROIECT 

001 28.12.2023 Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024
002 28.12.2023 Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spatiilor comerciale si a terenurilor din cadrul Directiei Pietelor si Oborului Dorohoi, pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024, inventariate in domeniul privat al Municipiului Dorohoi
003 28.12.2023

Proiect de hotarare pentru  aprobarea  taxelor si tarifelor ce se vor incasa de catre Directia Administratia Pietelor si Oborului din Municipiul Dorohoi, incepand cu data de 01.01.2024.

004 28.12.2023

Proiect de hotarare pentru  actualizarea functiilor in grila salariilor de baza, aferenta familiei ocupationale " Administratie", utilizate in Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Dorohoi, precum si in cadrul unitatilor subordonate Consiliului Local Dorohoi, incepand cu data de 31.12.2023

005 28.12.2023

Proiect de hotarare privind aprobarea Grupului de Lucru Local, pentru romii din Municipiul Dorohoi.

006 28.12.2023

Proiect de hotarare privind  aprobarea Planului anual de actiuni privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al Municipiului Dorohoi, pentru anul 2024.

007 28.12.2023

Proiect de hotarare privind  aprobarea Codului etic si de integritate al personalului care ofera servicii sociale si a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale    .

008 28.12.2023

Proiect de hotarare privind  aprobare  Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului Local de Urbanism, privind modificare indicatori urbanistici, in vederea obtinerii autorizatiei de construire magazie, pe terenul situat pe str. Sasa Pana nr. 2 A, proprietatea SC NORDIC ROMAR SRL Dorohoi.     

009 28.12.2023

Proiect de hotarare privind  modificarea, incepand cu 01.01.2024 a Regulamentului de organizare si functionare al Directiei de Asistenta Sociala, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi.

010 28.12.2023

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local, care se vor efectua in anul 2024, de catre persoanele apte de munca, beneficiare a ajutorului de incluziune din Municipiul Dorohoi, potrivit Legii nr. 196/2016, privind venitul minim de incluziune.

011 28.12.2023

Proiect de hotarare privind aprobarea  depunerii proiectului in faza SF si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii, prin ANL, "Construire 16 unitati locative, destinate inchirierii, pentru specialisti din invatamant si sanatate" , str. 1 Decembrie nr. 24, Municipiul Dorohoi, judetul Botosani.

012 28.12.2023

Proiect de hotarare privind aprobarea  introducerii unor suprafete de teren in inventarul domeniului privat al Municipiului Dorohoi.

013 28.12.2023

Proiect de hotarare privind aprobarea Statului de functii si a Organigramei Spitalului Municipal Dorohoi, incepand cu luna ianuarie 2024.

014 28.12.2023

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului si a taxei de salubrizare SIMD, pentru utilizatorii persoane fizice si juridice din Municipiul Dorohoi, pentru anul 2024.

015 28.12.2023

Proiect de hotarare privind actualizarea tarifelor, incepand cu 01.01.2024, pentru activitatile desfasurate de catre S.C. SERVICI PUBLICE LOCALE   S.R.L., pe raza Municipiului Dorohoi, conform "Contractului de delegare a anumitor activitatidin cadrul Serviciului de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Dorohoi, a anumitor activitati din cadrul serviciului de salubrizare si a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a Cimitirului ETERNITATEA si a Cimitirului Eroilor din Municipiul Dorohoi.

016 28.12.2023

Proiect de hotarare privind prelungirea Acordului de parteneriat cu privire la ocuparea si utilizarea unor spatii scolare, in incinta Liceului "Regina Maria" si a Scolii Gimnaziale" Stefan cel Mare"- Gradinita "  Alba ca Zapada" , de catre elevii si personalul Scolii Gimnaziale " Mihail Kogalniceanu" , pana la finalul anului scolar 2023-2024.

Ultima actualizare (Miercuri, 27 Decembrie 2023)

 
Căutare
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență