Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

Nr.

Data

Proiect

de

Titlu:

Descarcă

1 26072012

Hotarare privind/ pentru

desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Dorohoi în AGA a ADI ECOPROCES BOTOŞANI pentru votarea modalităţii de delegare a gestiunii serviciilor de colectare a deşeurilor la nivelul judeţului Botoşani

pdf_button

2 26072012 Hotarare privind/ pentru modificarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a municipiului Dorohoi pdf_button
3 26072012 Hotarare privind/ pentru darea în folosinţă gratuită DAS DOROHOI a Bazei de tratament şi recuperare înfiinţată în cadrul Proiectului Phare 2001 Investiţii în servicii sociale din str. CDGherea nr. 85 pe toată durata funcţionării pdf_button
4 26072012 Hotarare privind/ pentru aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de către DAS 2012-2015, a Codului etic al personalului care oferă servicii sociale şi a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale pdf_button
5 26072012 Hotarare privind/ pentru încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului VAMVU EMILIAN ca urmare a cererii de renunţare la funcţia de consilier local şi a optiunii pentru functia de consilier în Consiliul Judeţean Botoşani pdf_button
6 26072012 Hotarare privind/ pentru validarea mandatului domnului consilier MOLOCINIUC DAN, membru PNL, supleant pe buletinul de vot pentru Consiliul Local Dorohoi la alegerile din 10 iunie 2012, din partea Uniunii Social Liberale pdf_button
7 26072012 Hotarare privind/ pentru aprobarea scutirilor acordate în anul 2012 veteranilor de război şi persoanelor cu handicap grad I şi II de la plata taxei de salubrizare pentru anul 2012 pdf_button
8 26072012 Hotarare privind/ pentru aprobarea închirierii suprafeţei de 12 mp teren situat în platoul I din Piaţa Centrală, în vederea reamenajării intrării şi faţadei spaţiului comercial proprietatea S.C. TRANS MATEI S.R.L. Dorohoi, cu un spaţiu din tâmplărie şi geamuri termopan pdf_button
9 26072012 Hotarare privind/ pentru aprobarea preşedintelui comisiei de licitaţie pentru închirierea spaţiilor, a terenurilor şi a meselor aflate în pieţele şi oborul municipiului Dorohoi pdf_button
10 26072012 Hotarare privind/ pentru aprobarea vânzării imobilului situat în str. Ştefan cel Mare nr. 67, în suprafaţă de 47 mp şi teren aferent 143 mp aflat în domeniul privat al municipiului Dorohoi, chiriaşului Mărăcine Marginea şi a preţului de vânzare rezultat din Raportul de evaluare pdf_button
11 26072012 Hotarare privind/ pentru aprobarea vânzării locuinţei situate în str. D. Furtună nr. 7 ap. 17 et. 4 în suprafaţă construită de 34,33 mp în baza Decret Lege 61/1990 şi Legii 85/1992 ce urmează a fi vândută la cerere titularului contractului de închiriere Vieru Ioan pdf_button
12 26072012 Hotarare privind/ pentru numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Dorohoi în consiliile de administraţie ale unităţilor de învaţamânt pdf_button
13 26072012 Hotarare privind/ pentru aprobarea Raportului de evaluare întocmit privind vânzarea imobilului situat în municipiul Dorohoi, str.1 Decembrie nr. 35 pdf_button
14 26072012 Hotarare privind/ pentru modificarea actului constitutiv al S.C. S.P.L. S.R.L. Dorohoi pdf_button
15 26072012 Hotarare privind/ pentru desemnarea unui membru al Consiliului Local Dorohoi pentru a semna in numele si pe seama asociatului unic al S.C. S.P.L. S.R.L. Dorohoi documentele privind organizarea si desfasurarea activitatii pdf_button
16 26072012 Hotarare privind/ pentru prelungirea mandatului domnului Popoi Dragos in calitate de administrator al S.C. S.P.L. S.R.L. Dorohoi pdf_button

Ultima actualizare (Miercuri, 25 Iulie 2012)

 
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență