Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

Nr.

Data

Proiect

de

Titlu:

Descarcă

1 30082012

Hotarare privind/ pentru

modificarea modelului contractului de închiriere ce va fi utilizat la închirierea spaţiilor, terenurilor şi meselor aflate în pieţele şi oborul municipiului Dorohoi

pdf_button

2 30082012 Hotarare privind/ pentru darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 10 ani a spaţiului în suprafaţă de 18,90 mp amplasat în Platoul I Piaţă Centrală destinat controlului sanitar-veterinar şi siguranţa alimentelor.
pdf_button
3 30082012 Hotarare privind/ pentru aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr. 5 20.02.2006 la cererea domnului Cobzariu Suraj şi repartizarea locuinţei situate în cartierul D. Roşie nr. 112 şi a contractului de închiriere nr. 33 25.10.2011 la cererea domnului Ciubotaru Dumitru şi repartizarea locuinţei situate în cartierul Drochia nr. 25 A
pdf_button
4 30082012 Hotarare privind/ pentru aprobarea Planului multianual şi a cotelor de participare privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din Municipiul Dorohoi pe anul 2012
pdf_button
5 30082012 Hotarare privind/ pentru concesionarea suprafeţei de 21 mp teren situat în Bdul Victoriei fn pc 3187 ocupat de spaţiu prestări servicii frizerie proprietatea I.I. Mita Adriana pdf_button
6 30082012 Hotarare privind/ pentru concesionarea suprafeţei de 20 mp teren situat în Aleea Marului fn pc 3564 ocupat de spaţiu comercial proprietatea PF Găină Paul Răducu pdf_button
7 30082012 Hotarare privind/ pentru concesionarea suprafeţei de 18,50 mp teren situat în str. Olinescu fn pc 2739 în vederea reamplasării unui chioşc destinat vânzării produselor de panificaţie proprietatea doamnei Lungu Carmen Elena pdf_button
8 30082012 Hotarare privind/ pentru concesionarea suprafeţei de 25,20 mp teren situat în str. Zadurovici nr. 2 pc 2302 în vederea reamenajării şi extinderii spaţiului comercial existent cu destinaţie - vânzare produse fitosanitare proprietatea S.C. GEFFA S.R.L. Dorohoi pdf_button
9 30082012 Hotarare privind/ pentru aprobarea vanzarii locuintei situate în str. Aleea Mărului nr. 1 bl. R26, et.4. ap. 38 în baza Decret Lege 61/1990 şi Legii 85/1992 ce urmează a fi vândută la cerere titularilor contractului de închiriere Bejinariu Petronela Simona şi Bejinariu Valentin Liviu pdf_button
10 30082012 Hotarare privind/ pentru aprobarea vânzării imobilului situat în str. Stefan Airinei nr. 24 în suprafaţă de 60,68 mp şi teren aferent 160,68 mp aflat în domeniul privat al municipiului Dorohoi chiriaşuluii Iliuţă Mihaela şi Corneliu şi a a preţului rezultat din Raportul de evaluare pdf_button
11 30082012 Hotarare privind/ pentru introducerea unor suprafeţe de teren în inventarul domeniului privat al municipiului Dorohoi pdf_button
12 30082012 Hotarare privind/ pentru aprobarea efectuării de cheltuieli din bugetul local în sumă de 40.000 ron pentru manifestările ocazionate de Zilele Municipiului Dorohoi 2012 pdf_button

Ultima actualizare (Miercuri, 29 August 2012)

 
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență