Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

Nr.

Data

Proiect

de

Titlu:

Descarcă

1 27.09.2012

Hotarare privind/ pentru

completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială aprobat prin HCL nr. 25 23.02.2012

pdf_button

2 27.09.2012 Hotarare privind/ pentru aprobarea împrumutului contractat cu CEC BANK SA pentru anul 2012 pdf_button
3 27.09.2012 Hotarare privind/ pentru rectificarea bugetului local pentru anul 2012 pdf_button
4 27.09.2012 Hotarare privind/ pentru desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Dorohoi în Adunarea Generală a acționarilor S.C. NOVA APASERV S.A. BOTOȘANI pdf_button
5 27.09.2012 Hotarare privind/ pentru aprobare proiect faza PT, DE, DTAC precum și aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul Lucrari de renovare a parcului Poștei din municipiul Dorohoi, str. Olinescu, jud. Botoșani pdf_button
6 27.09.2012 Hotarare privind/ pentru aprobare proiect faza PT, DE, DL precum și aprobarea indicatorilor tehnico economici conform devizului general actualizat în data de 20.09.2012 pentru obiectivul de investiții Reabilitare Sediu Primaria Dorohoi-etapa a IIa pdf_button
7 27.09.2012 Hotarare privind/ pentru aprobarea Planului de reparații străzi în municipiul Dorohoi 2012-2014 pdf_button
8 27.09.2012 Hotarare privind/ pentru aprobarea achiziționării cu titlu gratuit a două tunuri antitanc cal 76 mm de la UM 02515 Bucuresti în vederea amplasării acestora în apropierea monumentului istoric Bustul Nicolae Valter Maracineanu situat în pc 2345 la intersecția străzii AI Cuza cu str. A. Sahia pdf_button
9 27.09.2012 Hotarare privind/ pentru constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale și în regim de închiriere din fondul locativ al municipiului Dorohoi ca urmare a investirii noului Consiliu Local al Municipiului Dorohoi desemnat prin HCL nr. 2 27.06.2012 pdf_button
10 27.09.2012 Hotarare privind/ pentru trecerea din inventarul domeniului public în inventarul domeniului privat al municipiului Dorohoi a unor locuințe sociale în vederea vânzării acestora la cererea chiriașilor în condițiile legii pdf_button
11 27.09.2012 Hotarare privind/ pentru aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 8430 01.06 2009 încheiat cu Ghiorțu Dorel persoană fizică autorizată pentru spațiul în suprafață construită de 30,72 mp situat în municipiul Dorohoi-Cimitirul Eternitatea pdf_button
12 27.09.2012 Hotarare privind/ pentru aprobarea Proiectului tehnic și a Devizelor estimative în vederea înlocuirii învelitorii la cele 4 case duplex 8 locuințe situate în Cartierul Drochia pdf_button
13 27.09.2012 Hotarare privind/ pentru aprobarea Regulamentului de Organiyare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Dorohoi în mandatul 2012 -2016 pdf_button
14 27.09.2012 Hotarare privind/ pentru aprobarea documentației în faza Studiu de prefezabilitate pentru Obiectivul Introducere gaze naturale și instalații de încălzire la Școala cu clasele I-VIII nr. 4 Dorohoi pdf_button
15 27.09.2012 Hotarare privind/ pentru numirea reprezentanților Consiliului Local în calitate de membri titulari și membri supleanți în Consiliul de administrațție al Spitalului Municipal Dorohoi pdf_button
16 27.09.2012 Hotarare privind/ pentru aprobarea vânzării în principiu a terenului proprietate privată a municipiului Dorohoi, PC 1261 în supraf de 598 mp str. Aprodu Arbore nr. 4 pdf_button
17 27.09.2012 Hotarare privind/ pentru aprobrea valorilor de bază aferente celor patru zone în vederea concesionării terenurilor, a metodologiei de calcul a redevenței minime anuale de concesiune și revocarea HCL 38 25.03.2004 pdf_button
18 27.09.2012 Hotarare privind/ pentru aprobarea încetării Contractului de concesiune nr. 12 22.03.2011 încheiat cu dna Cojocariu Elena având ca obiect concesionarea suprafeței de 8,40 mp teren situat în Aleea Iasomiei nr. 3 bl. N11, parter pdf_button
19 27.09.2012 Hotarare privind/ pentru aprobarea încetării Contractuluide concesiune nr. 47 15.05.2008 încheiat cu dl Federciuc Radu având ca obiect concesionarea suprafeței de 12,15 mp teren situat în Aleea Criva nr. 12 bl I3 parter pdf_button
20 27.09.2012 Hotarare privind/ pentru scutirea de la plata impozitului pentru clădirea proprietatea doamnei Feraru Elena situată în Dorohoi Bdul Victoriei nr. 20, bl. B2, ap.4 începând cu data de 01.04.2012 în sumă de 64,20 lei pdf_button
21 27.09.2012 Hotarare privind/ pentru modificarea unui post din statul de funcții la compartimentul secretariat - arhivă din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Dorohoi aprobat prin HCL 58 29.03.2012 pdf_button
22 27.09.2012 Hotarare privind/ pentru înlocuirea doamnei Păddurariu Liliana din calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnayiale A.I.Cuza și numirea unui repreyentant al Consiliului Local în Consiliul de administrație al Clubului Copiilor Dorohoi pdf_button

Ultima actualizare (Vineri, 28 Septembrie 2012)

 
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență