Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

Nr.

Data 

Proiect

de

Titlu:

Descarcă

1 25102012

Hotarare privind/ pentru

aprobarea concesionării, prin licitaţie publică deschisă, a terenului în suprafaţă de 816 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Dorohoi, situat în str. C.D. Gherea nr. 57, pc 1440

pdf_button

2 25102012 Hotarare privind/ pentru aprobarea executării lucrărilor de reparaţii curente la holurile Scolii Gimnaziale "Mihail Kogălniceanu" precum şi indicatorii tehnico-economici aferenţi
pdf_button
3 25102012 Hotarare privind/ pentru introducerea unor suprafeţe de teren în inventarul domeniului privat la municipiului Dorohoi
pdf_button
4 25102012 Hotarare privind/ pentru aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Actului adiţional nr. 1 la Contractul de concesiune nr. 24 06.05.2009 încheiat în data de 04.08.2010 cu S.C. TRASNPORT MIXT S.A. Dorohoi până la data ridicării şi predării locuinţelor modulare proprietarilor de drept şi eliberarea terenului ocupatv de ele şi care face obiectul actului adiţional
pdf_button
5 25102012 Hotarare privind/ pentru stabilirea taxei pentru închirierea terenurilor proprietatea municipiului Dorohoi aflate în administratrea Consiliului Local, în cursul anului 2013
pdf_button
6 25102012 Hotarare privind/ pentru concesionarea prin licitaţie publică a unui cabinet medical în suprafaţă totală utilă de 29,12 mp situat în imobilul din str. Postei nr. 7 municipiului Dorohoi
pdf_button
7 25102012 Hotarare privind/ pentru aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a salariilor personalului din Scoala Gimnaziala "Spiru Haret" Dorohoi pdf_button
8 25102012 Hotarare privind/ pentru rectificarea bugetului local pentru anul 2012 pdf_button
9 25102012 Hotarare privind/ pentru numirea unei comisii pentru evaluarea finală a performanţelor manageriale ale doamnei Murariu Valuţa în calitate de manager al Casei de cultură a municipiului Dorohoi pentru perioada 01.01.2010 - 31.12.2012 pdf_button
10 25102012 Hotarare privind/ pentru aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a salariilor personalului din Scoala Gimnaziala "Mihail Kogălniceanu" Dorohoi pdf_button
11 25102012 Hotarare privind/ pentru aprobarea vanzării imobilului situat în str. Vămii nr. 15 - locuinţă în suprafaţă de  66,42 mp şi teren aferent în suprafaţă de 324 mp aflat în domeniul privat al municipiului Dorohoi, la cererea chiriaşului Feraru Lăcrămioara şi a preţului de vânzare rezultat  din Raportul de evaluare întocmit pdf_button
12 25102012 Hotarare privind/ pentru validarea mandatului domnului consilier Ciurciun Corneliu, membru PSD, supleant pe buletinul de vot pentru Consiliul Local Dorohoi la alegerile din 10 iunie 2012, din partea USL pdf_button
13 25102012 Hotarare privind/ pentru încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Clim Alin Sorin ca urmare a cererii de renunţare la funcţia de consilier local pentru funcţia publică de conducere în cadrul D.J.D.P. pdf_button
14 25102012 Hotarare privind/ pentru aprobarea vânzării locuinţei situate în str. Duzilor nr. 7, bl. I23, et.4, ap. 20 în baza Decret Lege nr. 61/1990 şi Legii 85/1992 la cerere, titularilor contractului de închiriere Iacob Liviu şi Iacob Irina pdf_button

Ultima actualizare (Luni, 22 Octombrie 2012)

 
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență