Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

Nr.

Data 

Proiect

de

Titlu:

Descarcă

1 09112012

Hotarare privind/ pentru

aprobarea introducerii unor bunuri în inventarul domeniului public al municipiului Dorohoi

pdf_button

2 09112012
Hotarare privind/ pentru aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Scolii Gimnaziale "Alexandru Ioan Cuza" Dorohoi pe anul 2012 pdf_button

3 09112012
Hotarare privind/ pentru aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Colegiului Naţional "Grigore Ghica" Dorohoi pe anul 2012
pdf_button

4 09112012
Hotarare privind/ pentru aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Seminarului Teologic "Sf. Ioan Iacob" Dorohoi pe anul 2012
pdf_button

5 09112012
Hotarare privind/ pentru aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Scolii Gimnaziale "Dimitrie Romanescu" Dorohoi pe anul 2012
pdf_button

6 09112012
Hotarare privind/ pentru aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Liceului "Regina Maria" Dorohoi pe anul 2012
pdf_button

7 09112012
Hotarare privind/ pentru aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Scolii Gimnaziale "Mihail Kogălniceanu" Dorohoi pe anul 2012
pdf_button

8 09112012 Hotarare privind/ pentru aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Gradinitei cu program prelungit "Stefan cel Mare şi Sfânt" Dorohoi pe anul 2012 pdf_button
9 09112012 Hotarare privind/ pentru aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Scolii Gimnaziale "Stefan cel Mare" Dorohoi pe anul 2012 pdf_button
10 09112012 Hotarare privind/ pentru aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Scolii Gimnaziale "Spiru Haret" Dorohoi pe anul 2012 pdf_button
11 09112012 Hotarare privind/ pentru aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Scolii Gimnaziale nr. 1 Dorohoi pe anul 2012 pdf_button
12 09112012 Hotarare privind/ pentru

aprobarea următoarelor: Actului adiţional nr. 1 la Contractul de asociere, Actul adiţional nr. 1 la Actul constitutiv al ADI ECOPROCES, Actul adiţional nr. 1 la Statutul ADI ECOPROCES, imputernicirea reprezentantului municipiului Dorohoi pentru votul în AGA ADI ECOPROCES Botosani şi semnarea Actelor adiţionale

pdf_button
13 09112012 Hotarare privind/ pentru

aprobarea Planului de reparatii curente fond locativ - reparatii hidroizolatie acoperiş pentru un numar de 5 apartamente situate la etajul IV al blocului, aflate în doomeniul privat al Municipiului Dorohoi, pentru anul 2013

pdf_button
14 09112012 Hotarare privind/ pentru

aprobarea recalcularii redeventei la contractele de concesiune încheiate în anul 2011-2012 de catre municipiul Dorohoi cu respectarea prevederilor art. 17 din Legea 50/1991, a HCL nr. 38/2004 şi încheierea de acte aditionale

pdf_button
15 09112012 Hotarare privind/ pentru

aprobarea Planului de acţiuni pentru romii din Municipiul Dorohoi pentru perioada 2012-2020

pdf_button
16 09112012 Hotarare privind/ pentru

numirea reprezentanţilor Consiliului Local în calitate de membri titulari şi membri supleanţi în Consiliul de administratie al Spitalului Municipal Dorohoi, transferat administratiei publice locale

pdf_button
17 09112012 Hotarare privind/ pentru

aprobarea modificarii Statului de funcţii a Spitalului Municipal Dorohoi

pdf_button
18 09112012 Hotarare privind/ pentru

aprobarea executarii lucrarilor de reparatii curente la holul de intrare si cele trei grupuri sanitare de la Scoala Gimnaziala "Alexandru Ioan Cuza" precum si indicatorii tehnico-economici aferenti

pdf_button
19 09112022 Hotarare privind/ pentru

aprobarea executarii lucrarilor de reparatii curente la instalatia de incalzire la Scoala Gimnaziala "Spiru Haret" precum si indicatorii tehnico-economici aferenti

pdf_button
20 09112012 Hotarare privind/ pentru aprobarea executarii lucrarilor de reparatii curente la instalatia de incalzire la Scoala Gimnaziala "Stefan cel Mare" precum si indicatorii tehnico-economici aferenti pdf_button
21 09112012 Hotarare privind/ pentru rectificarea bugetului local pentru anul 2012 pdf_button
22 09112012 Hotarare privind/ pentru completarea titlului si a art.1 alin.1 la Hotararea Consiliului Local nr. 101 25102012 privind aprobarea concesionarii, prin licitatie publica deschisa, a terenului in suprafata de 816 mp apartinand domeniului privat al municipiului Dorohoi, situat in str. CD Gherea nr. 57 pc 1440 cu regim de inaltime P+1 in conformitate cu prevederile PUZ, cu sintagma "in vederea construirii unui imobil" pdf_button

Ultima actualizare (Joi, 15 Noiembrie 2012)

 
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență