Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

Nr.

 

Data 

Proiect

de

Titlu:

 

Descarcă

1 29112012

Hotarare privind/ pentru

atribuirea în proprietate a unui număr de 8 locuri de veci ăn Cimitirul Eternitatea din Municipiul Dorohoi, persoanelor beneficiare de prevederile Legii nr. 341/12 iulie 2004 a recunoştinţei faţă de eroii martiri şi luptătorii care  au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 precum şi faţă de oersoanele care  şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987

pdf_button

2 29112012 Hotarare privind/ pentru  acodul pentru crearea unui parteneriat între Consiliul Judeţean Botoşani şi municipiul Dorohoi în scopul înfiinţării unui parc industrial pe teritoriul municipiului Dorohoi pdf_button
3 29112012 Hotarare privind/ pentru  aprobarea documentaţiei executării lucrărilor de instalaţii electrice şi reparaţii parchet la Şcoala Gimnazială Dimitrie Romanescu din Dorohoi precum şi indicatorii tehnico-economici aferenţi pdf_button
4 29112012 Hotarare privind/ pentru  aprobarea executării lucrărilor de reparaţii curente la grupul sanitar al Şcoalii Gimnaziale Spiru Haret din Dorohoi precum şi indicatorii tehnico-economici aferenţi pdf_button
5 29112012 Hotarare privind/ pentru  aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială Dorohoi din subordinea Consiliului Local Dorohoi  pdf_button
6 29112012 Hotarare privind/ pentru  aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a terenului proprietate privată a municipiului Dorohoi, PC 1360 - 920 MP PC 1369 - 1600 MP  în suprafaţă totală de 2520 mp str. CD Gherea fn în baza raportului de evaluare  pdf_button
7 29112012 Hotarare privind/ pentru aprobarea numărului de burse acordate în anul şcolar 2012-2013 elevilor din învăţământul preuniversitar din municipiul Dorohoi pdf_button
8 29112012  Hotarare privind/ pentru aprobarea efectuării de cheltuieli din bugetul local în sumă de 30.000 lei pentru organizarea festivităţilor specifice sfârşitului de an şi a unui foc de artificii în data de 31.12.2012 pdf_button
9 29112012  Hotarare privind/ pentru rectificarea bugetului local pentru anul 2012 pdf_button
10 29112012  Hotarare privind/ pentru  aprobarea concesionăriii, prin licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 441 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Dorohoi, situat în str. Solidarităţii fn, PC 1429, în vederea construirii unei locuinţe pdf_button
11 29112012 Hotarare privind/ pentru   scoaterea din inventarul domeniului privat al municipiului Dorohoi a suprafeţei totale de 16.500 mp cu o valoare de inventar de 1.195.842,72 lei şi punerea la dispoziţia Comisiei Legii nr. 10/2001 pentru solutionarea favorabila a notificarii nr. 242/2002 în baza Legii nr. 10/2001 a dnei Petrovici Ileana  pdf_button
12 29112012 Hotarare privind/ pentru aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 500 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Dorohoi, situat în str. Gării fn, PC 1650, în vederea construirii unei locuinţe pdf_button
13 29112012 Hotarare privind/ pentru aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a Lacului Polonic aparţinând domeniului public al municipiului Dorohoi, PC 689/690, în suprafata de 2,5 ha pdf_button
14 29112012 Hotarare privind/ pentru  aprobarea concesionării suprafetei de 4 mp teren situat în Aleea Dumbrava nr. 3 bl. F20 parter, PC 3568 în vederea extinderii cu balcon a apartamentului nr. 1 pdf_button
15 29112012 Hotarare privind/ pentru aprobarea concesionării suprafetei de 33,60 mp teren situat în Lt. Olinescu fn, PC 2739 ocupata de garaj proprietatea dl. Dumitras Cristian pdf_button
16 29112012  Hotarare privind/ pentru  aprobarea concesionării suprafetei de 18,00mp teren situat în Aleea Dumbrava fn, PC 3568 ocupat de spatiul de prestari servicii frizerie
pdf_button
17 29112012  Hotarare privind/ pentru  concesionarea suprafetei de 18,91 mp teren situat in Aleea Marului fn, PC 3520, ocupat de garaj propr. Agavriloae Vasile pdf_button
18  29112012  Hotarare privind/ pentru   concesionarea suprafetei de 26,87 mp teren situat in Aleea Marului fn, PC 3520, ocupat de garaj propr. Soldan Victor  pdf_button
19 29112012  Hotarare privind/ pentru  modificarea statelor de functii ca urmare a indeplinirii conditiilor de promovare în grad profesional a unui număr de 13 salariaţi angajati în regim contractual din subordinea Primarului pdf_button
20 29112012 Hotarare privind/ pentru aprobarea Planului de ocupare al funcţiilor publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Dorohoi şi al Serviciului public comunitar local pentru evidenţa persoanelor pentru anul 2013 pdf_button
21 29112012 Hotarare privind/ pentru  darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 3 ani a spaţiului în suprafaţă de 15,21 mp amplasat în Platou I Piaţa Centrală, Asociaţia Partida Romilor PRO EUROPA - Filiala Dorohoi  pdf_button
22 29112012 Hotarare privind/ pentru  aprobarea taxelor şi tarifelor ce se vor încasa de către Direcţia Administraţia Pieţelor şi Oborului Municipiul Dorohoi începând cu data de 01 ianuarie 2013  pdf_button
23 29112012 Hotarare privind/ pentru aprobarea evaluării managerului Casei de Cultura a Municipiului Dorohoi perioada 01.01.2010 - 31.12.2012   pdf_button
24 29112012 Hotarare privind/ pentru  aprobarea schimbului de locuinta destinate inchirierii intre titularii contractelor de inchiriere Fodor Ana Maria domiciliata în municipiul Dorohoi str. CD Gherea nr. 4 bl C1 ANL ap19, et. 4 şi Bortă Ovidiu domiciliat în municipiul Dorohoi str. D, Pompeiu nr. 68 bl. C4 ANL ap36 parter  pdf_button
25 29112012 Hotarare privind/ pentru   aprobarea schimbului de locuinta destinate inchirierii intre titularii contractelor de inchiriere Nacu Cristina Irina domiciliata în municipiul Dorohoi str. CD Gherea nr. 4 bl C1 ANL ap2 parter şi Pascal Mariana domiciliat în municipiul Dorohoi str.CD Gherea nr. 4 bl C1 ANL ap5 et. 1  pdf_button
26 29112012 Hotarare privind/ pentru  introducerea unor suprafete de teren în inventarul domeniului privat al municipiului Dorohoi  pdf_button
27 29112012 Hotarare privind/ pentru aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 16509 04.11.2009 încheiat cu S.C. NORDIC ROMAR pentru spatiul in suprafata utila de 60,74 mp situat in municipiul Dorohoi    pdf_button
28 29112012 Hotarare privind/ pentru  transmiterea cu titlu gratuit Bisericii Crestine Baptiste Dorohoi a dreptului de proprietate asupra terenului în suprafata de 825 mp str. G. Enescu 65A   pdf_button
29 29112012 Hotarare privind/ pentru aprobarea vânzării, în principiu, prin licitaţie publică, a terenului proprietate privată a municipiului Dorohoi, PC 1397 în suprafaţă totală de 614mp str. V. Lupu 10  pdf_button

Ultima actualizare (Joi, 29 Noiembrie 2012)

 
Casa Municipală de Cultură
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență