Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

Nr.

 

Data

 

Titlu:

 

Descarcă

001 29.03.2012 Hotărâre privind/ pentru aprobarea concesionarii, prin licitatie publica a terenului proprietate privata a municipiului Dorohoi, pc 3524 in suprafata de 250 mp str. Nicolae Balcescu fn pdf_button
002 29.03.2012 Hotărâre privind/ pentru aprobarea reevaluarii terenului situat în str. Terinca fn pc 2505 in suprafata de 218 mp pdf_button
003 29.03.2012 Hotărâre privind/ pentru scutirea de la plata impoziitului pe teren în suprafaţă de 2835 mp teren situat în municipiul Dorohoi, str. Locomotivei nr. 4-6, parcela cadastrală nr. 1797, apartinând domnului Vieru Marian, în procent de 100%, pe perioada derulării Contractului de comodat nr. 15527/2008 motivat de HCL nr. 77/2008 pdf_button
004 29.03.2012 Hotărâre privind/ pentru aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 6197/17.07.2007 încheiat cu S.C. ARGUS S.R.L. pentru spaţiul în suprafaţă utilă de 14,35 mp situat în municipiul Dorohoi, str. A.I.Cuza nr. 23 pdf_button
005 29.03.2012 Hotărâre privind/ pentru aprobarea vânzării apartamentului construit din fondurile statului înainte de anul 1990 situat în str. Aleea Marului nr. 1, bl R19, ap.3, parter, aflat în domeniul privat al municipiului Dorohoi, în baza Decret Lege 61/1990 şi a Legii 85/1992 urmare a sentinţei civile nr. 1298/08.06.2001 rămasă definitivă şi irevocabila pdf_button
006 29.03.2012 Hotărâre privind/ pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publica a unei camere în suprafaţă construită de 12,15 mp situată la demisolul clădirii din str. A.I.Cuza nr. 23 Dorohoi precum şi a caietului de sarcini pdf_button
007 29.03.2012 Hotărâre privind/ pentru aprobarea vânzării în principiu a imobilului situat în municipiul Dorohoi, str. 1 DECEMBRIE NR. 35, deţinut fără titlu de către familia Filip Maria şi Traian ca urmare a Deciziei civile nr. 1535 29.10.2004 a Curţii de Apel Suceava pdf_button
008 29.03.2012 Hotărâre privind/ pentru modificarea şi completarea HCL nr. 10/27.01.2011 privind darea în administrare Judeţului Botoşani a terenurilor pentru construirea obiectivului Puncte (platforme) de colectare a deşeurilor aferente proiectului Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani pdf_button
009 29.03.2012 Hotărâre privind/ pentru aprobarea programului de lucru pentru medicii şcolari din cadrul cabinetelor medicale şcolare de pe raza municipiului Dorohoi pdf_button
010 29.03.2012 Hotărâre privind/ pentru introducerea unor suprafeţe de teren în inventarul domeniului privat al municipiului Dorohoi pdf_button
011 29.03.2012 Hotărâre privind/ pentru respingerea închirierii suprafeţei de 12,00 mp teren situat în platoul I din Piaţa centrală în vederea reamenajării intrării şi faţadei spaţiului comercial proprietatea S.C. TRANS MATEI S.R.L. Dorohoi pdf_button
012 29.03.2012 Hotărâre privind/ pentru alocarea unor sume de bani cu titlu de sprijin financiar unor parohii din municipiul Dorohoi, necesar efectuării lucrărilor de conservare şi întreţinere a bunurilor din patrimoniu pdf_button
013 29.03.2012 Hotărâre privind/ pentru preluarea ca venit la bugetul local a excedentului în suma de 81.368 realizat la 31.12.2011 de activitatea finanţată integral din venituri proprii Administrare Piaţă Obor pdf_button
014 29.03.2012 Hotărâre privind/ pentru închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 65,87 mp aflat la parterul internatului Seminarului Teologic Liceal Sfântul Ioan Iacob din str. Postei nr. 14, disrectorului Seminarului pentru a locui împreună cu familia sa. pdf_button
015 29.03.2012 Hotărâre privind/ pentru efectuarea unui schimb de imobile între municipiul Dorohoi, proprietarul imobilului - teren în suprafaţă de 280 mp situat în intravilanul municipiului Dorohoi str. CD Gherea nr. 34, pc 742 şi dl. Andruşcă Dumitru, proprietarul imobilului - teren în suprafaţă de 148 mp şi locuinţa cu Sc =68,20 mp situat în str. Dimitrie Pompeiu nr. 105 pc 1462,1463 pdf_button
016 29.03.2012 Hotărâre privind/ pentru aprobarea introducerii îm inventarul domeniului public al municipiului Dorohoi a unei locuințe sociale situate în str. Dumbrava Roșie fn pc499, lot 53 pdf_button
017 29.03.2012 Hotărâre privind/ pentru aprobarea schimbării denumirii Şcolii de Arte şi Meserii Ion Pilat Dorohoi în Liceul tehnologic special Ion Pilat Dorohoi pe teritoriul municipiului Dorohoi pdf_button
018 29.03.2012 Hotărâre privind/ pentru aprobarea prelungirii dării în folosinţă gratuită pe o perioadă de 3 ani a unei camere cu o suprafaţă utilă de 65 mp în imobilul Gradinita cu program prelungit Ştefan cel Mare şi Sfânt Dorohoi, fundaţiei Star of Hope România pdf_button
019 29.03.2012 Hotărâre privind/ pentru atribuirea suprafetei de 300 mp pc 1403 in str. CD Gherea nr. 89 dlui Chirila Neculai în vederea strămutării și reconstruirii locuinței afectată de inundații pdf_button
020 29.03.2012 Hotărâre privind/ pentru introducerea suprafetei de 2520 mp teren situată pe str. CD Gherea FN PC 1360 1369 în inventarul domeniului privat al municipiului Dorohoi pdf_button
021 29.03.2012 Hotărâre privind/ pentru aprobarea modului de functionare şi administrare a sălii de sport din administrarea Scolii cu clasele I-VIII nr. 5 Spiru Haret precum şi a tarifelor de închiriere a acestei săli pdf_button
022 29.03.2012 Hotărâre privind/ pentru aprobarea funcțiilor publice, a organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Dorohoi cât și pentru instituțiil subordonate Consiliului Local al Municipiului Dorohoi pe anul 2012 pdf_button
023 29.03.2012 Hotărâre privind/ pentru aprobarea modificarii statului de functii a Spitalului Municipal Dorohoi pentru promovarea de personal martie 2012 pdf_button

Ultima actualizare (Sâmbătă, 12 Ianuarie 2013)

 
Casa Municipală de Cultură
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență