Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Consiliul Local

Nr.

Data 

Proiect

de

Titlu:

Descarcă

1 29082013

Hotărâre privind/ pentru

aprobarea efectuării de cheltuieli din bugetul local în sumă de 60.000 RON pentru manifestările ocazionate de Zilele Municipiului Dorohoi - 2013

pdf_button

2  29082013

Hotărâre privind/ pentru 

concesionarea suprafeţei de 18,90 mp teren situat în str. Olinescu fn, PC 27399, ocupat de garaj proprietatea d-lui Iacob Constantin pdf_button
3  29082013

 Hotărâre privind/ pentru

concesionarea suprafeţei de 40,30 mp teren situat în str. Olinescu fn, PC 27399, ocupat de garaj proprietatea d-lui Niculescu Viorel pdf_button
4  29082013

Hotărâre privind/ pentru 

concesionarea suprafeţei de 8,75 mp teren situat în str. Olinescu fn, PC 2739, ocupat de garaj proprietatea d-lui Balan Ioan pdf_button
5  29082013

 Hotărâre privind/ pentru

concesionarea suprafeţei de 10,00 mp teren situat în str. Aleea Caisului nr. 4, bl. O12, parter, PC 3575, ocupat de balcon aferent ap.2 proprietatea fam. Alboaie Ilie şi Elena  pdf_button
6  29082013

Hotărâre privind/ pentru 

concesionarea suprafeţei de 60,00 mp teren situat în str. C.D. Gherea nr. 136, PC 945, ocupat de anexe gospodaresti proprietatea fam. Tanasa Dumitru şi Doina  pdf_button
7  29082013

 Hotărâre privind/ pentru

darea în folosinţă gratuită Parohiei Sfântul Ilie Dealul Mare a suprafeţei 15.471 mp teren aparţinând domeniului public al municipiului Dorohoi, în vederea extinderii cimitirului existent  pdf_button
8  29082013

 Hotărâre privind/ pentru

aprobarea decontării cheltuielilor executate de chiriaş prin compensare cu chiria pentru înlocuirea uşiii de acces la spaţiul în suprafaţă de 16,20 mp amplasat în Platoul I, Piaţa Centrală destinat activităţii filialei Partidului Poporului - Dan Diaconescu  pdf_button
9  29082013

Hotărâre privind/ pentru 

modificarea statului de funcţii la Casa de Cultură Dorohoi din subordinea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi  pdf_button
10  29082013

 Hotărâre privind/ pentru

aprobarea trecerii bunurilor imobile din inventarul domeniului public al municipiului Dorohoi în domeniul privat în vederea desfiinţării construcţiilor existente în Bdul Victoriei nr. 120 preluate de la Ministerul Apărării Naţionale  pdf_button
11  29082013  Hotărâre privind/ pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici necesari efectuării unor lucrări de reparaţii curente la învelitoarea Grădiniţei cu program prelungit Albă ca Zăpada (fosta Grădiniţă nr. 7), cartier Plevna Dorohoi  pdf_button
12  29082013 Hotărâre privind/ pentru  aprobarea documentaţiei în faza PT precum şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Locuinţe sociale str. Dumbrava Roşie PC 499 municipiul Dorohoi, jud. Botoşani - Finisaje interioare, exterioare şi instalaţii - 8 locuinţe introduse în domeniul public conform HCL nr. 187/02.08.2013  pdf_button
13  29082013  Hotărâre privind/ pentru introducerea unor suprafeţe de teren în inventarul domeniului privat al municipiului Dorohoi pdf_button
 
Căutare
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență