Primăria Municipiului Dorohoi anunță semnarea contractului de proiectare și execuție 

pentru obiectivul de investiție: Locuințe sociale strada Dumbrava Roșie, etapa II, 

municipiul Dorohoi, județul Botoșani, proiect finanțat în cadrul ”Programului de 

construcții de locuințe sociale”, conform legii nr. 114/1996.

 

Prin acest proiect se vor construi 16 locuințe, respectiv două tronsoane cu regim de 

înălțime de P+M, fiecare tronson cu câte 8 locuințe înșiruite tip duplex, ce vor conține 

două tipuri de clădiri: locuință tip 1 – de colț (cu 3 camere locuibile) destinată 

persoanelor cu dizabilități si șase locuințe de tip -  de mijloc (cu 3 camere locuibile).

 

De asemenea, în strada Dumbrava Roșie s-au construit 16 locuințe sociale identice, 

care urmează a fi recepționate și repartizate până la sfârșitul lunii martie. 

În aceeași direcție de dezvoltare a fondului de locuit se construiește și un bloc cu 

16 locuințe sociale, pe strada Cercetaș Știubianu, care urmează a fi recepționat și 

repartizat la sfârșitul lunii aprilie. 

 

Termenul de punere în funcțiune a proiectului va fi  anul 2022.

 

Ordonatorul  principal de credite este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice, beneficiarul este reprezentat de Unitatea Administrativ -Teritorială Dorohoi, 

iar  autoritatea contractantă este Primăria municipiului Dorohoi.

Proiectul va fi finanțat din bugetul de stat, bugetul local, precum şi alte surse legal constituite.

Amplasament Cercetas Știubianu                            Amplasament Dumbrava Roșie

Ultima actualizare (Miercuri, 10 Februarie 2021)