Anunț 745 17.03.2021 rezultate finale concurs recrutare funcție publică

de execuție Compartiment Buget, Finanțe, Contabilitate, Salarizare în cadrul

Direcției Economice

Pentru a putea vizualiza documentele ataşate, trebuie să aveţi instalată 

o aplicaţie de vizualizare a fişierelor cu extensie pdf.