Nr.

Data

Titlu:

Descarcă

88 25102012 Hotarare privind/ pentru

încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Clim Alin Sorin ca urmare a cererii de renunţare la funcţia de consilier local pentru funcţia publică de conducere în cadrul D.J.D.P.

pdf_button
89 25102012 Hotarare privind/ pentru

validarea mandatului domnului consilier Ciurciun Corneliu, membru PSD, supleant pe buletinul de vot pentru Consiliul Local Dorohoi la alegerile din 10 iunie 2012, din partea USL

pdf_button
90 25102012 Hotarare privind/ pentru

rectificarea bugetului local pentru anul 2012

pdf_button
91 25102012 Hotarare privind/ pentru

aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Actului adiţional nr. 1 la Contractul de concesiune nr. 24 06.05.2009 încheiat în data de 04.08.2010 cu S.C. TRANSPORT MIXT S.A. Dorohoi până la data ridicării şi predării locuinţelor modulare proprietarilor de drept şi eliberarea terenului ocupatv de ele şi care face obiectul actului adiţional

pdf_button
92 25102012 Hotarare privind/ pentru

stabilirea taxei pentru închirierea terenurilor proprietatea municipiului Dorohoi aflate în administratrea Consiliului Local, în cursul anului 2013

pdf_button
93 25102012 Hotarare privind/ pentru

concesionarea prin licitaţie publică a unui cabinet medical în suprafaţă totală utilă de 29,12 mp situat în imobilul din str. Postei nr. 7 municipiului Dorohoi

pdf_button
94 25102012 Hotarare privind/ pentru

aprobarea vânzării locuinţei situate în str. Duzilor nr. 7, bl. I23, et.4, ap. 20 în baza Decret Lege nr. 61/1990 şi Legii 85/1992 la cerere, titularilor contractului de închiriere Iacob Liviu şi Iacob Irina

pdf_button
95 25102012 Hotarare privind/ pentru

aprobarea vanzării imobilului situat în str. Vămii nr. 15 - locuinţă în suprafaţă de 66,42 mp şi teren aferent în suprafaţă de 324 mp aflat în domeniul privat al municipiului Dorohoi, la cererea chiriaşului Feraru Lăcrămioara şi a preţului de vânzare rezultat din Raportul de evaluare întocmit

pdf_button
96 25102012 Hotarare privind/ pentru

aprobarea executarii lucrariilor de reparatii curente la holurile Scolii Gimnaziale "Mihail Kogălniceanu" Dorohoi precum si indicatorii tehnico-economici stabiliti

pdf_button
97 25102012 Hotarare privind/ pentru

numirea unei comisii pentru evaluarea finală a performanţelor manageriale ale doamnei Murariu Valuţa în calitate de manager al Casei de cultură a municipiului Dorohoi pentru perioada 01.01.2010 - 31.12.2012

pdf_button
98 25102012 Hotarare privind/ pentru aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a salariilor personalului din Scoala Gimnaziala "Spiru Haret" Dorohoi pdf_button
99 25102012 Hotarare privind/ pentru aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a salariilor personalului din Scoala Gimnaziala "Mihail Kogălniceanu" Dorohoi pdf_button
100 25102012 Hotarare privind/ pentru introducerea unor suprafeţe de teren în inventarul domeniului privat aL municipiului Dorohoi pdf_button
101 25102012 Hotarare privind/ pentru aprobarea concesionării, prin licitaţie publică deschisă, a terenului în suprafaţă de 816 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Dorohoi, situat în str. C.D. Gherea nr. 57, pc 1440 cu regim de inaltime P+1 in conformitate cu prevederile PUZ pdf_button

Ultima actualizare (Luni, 12 Noiembrie 2012)