Nr.

Data 

Proiect

de Hotărâre

Titlu:

Descarcă

001 26.11.2015 privind/ pentru

aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei locale speciale de salubrizare pentru

 utilizatorii persoane fizice, care nu au încheiat contract de colectare, transport, 

depozitare şi eliminare finală a gunoiului menajer.

pdf_button
002 26.11.2015 privind/ pentru

introducerea unor suprafeţe de teren în inventarul domeniului privat al Municipiului

 Dorohoi

pdf_button
003 26.11.2015 privind/ pentru

încheierea unui act adiţional la contractul de concesiune nr. 1/05.05.2012 încheiat

 între Consiliul Local Dorohoi, în calitate de concedent şi Asociaţia FERMIERUL 

Dorohoi, în calitate de concesionar, pentru suprafaţa de 42,73 ha teren, categoria de

 folosinţă -  "păşune ".

pdf_button
004 26.11.2015 privind/ pentru

aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru 30 chiriaşi care locuiesc în

 Municipiul Dorohoi, str. Dimitrie Pompeiu , bl. C2, C3, si C4 - locuinţe construite în 

regim ANL.

pdf_button
005 26.11.2015 privind/ pentru

aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru un număr de 7 chiriaşi care

 locuiesc în imobile aflate în evidenţa domeniului public şi privat al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
006 26.11.2015 privind/ pentru

darea în folosinţă gratuită, pe o perioada de 3 ani, a spaţiului în suprafaţă de 

15,21 m.p., amplasat în Platoul I, Piaţa Centrală, Asociaţiei Partida Romilor

 " PRO- EUROPA"- Filiala Dorohoi.

pdf_button
007 26.11.2015 privind/ pentru

aprobarea concesionării, prin licitaţie publică deschisă, a unui teren în suprafaţă

 de 3,00 ha, în continuarea Iazului LADARITA, situat între digul de acumulare a

 iazului şi zona de protecţie a D.N. 29 B, în vederea realizării accesului, amenajării 

descărcătorului de ape din iaz şi direcţionarea lor spre podul DN 29 B.

pdf_button
008 26.11.2015 privind/ pentru

aprobarea Regulamentului de aplicare a taxelor pentru eliberarea unor documente

 solicitate de persoane fizice şi juridice.

pdf_button
009 26.11.2015 privind/ pentru

reducerea cu 75 % la plata obligaţiilor (majorări de întârziere) datorate bugetului

 local de catre doamna Filip Loredana, din Dorohoi, Al. Berzei, nr. 5, sc. A, et.3, 

ap. 16, in suma de 408,73 lei.

pdf_button
010 26.11.2015 privind/ pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Lucrări de reparaţii curte interioară la Şcoala Gimnazială Spiru Haret Dorohoi pdf_button
011 26.11.2015 privind/ pentru aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru Amplasare Troiţă, teren situat în intravilan Dorohoi, str. Nicolae Titulescu - intersecţie cu str. Libertăţii - zona scuar pdf_button
012 26.11.2015 privind/ pentru aprobarea taxelor şi tarifelor ce se vor încasa de către Direcţia Administraţia Pieţelor şi Oborului Municipiului Dorohoi începând cu data de 01 ianuarie 2016 pdf_button
013 26.11.2015 privind/ pentru aprobarea numărului de burse acordate îmn anul şcolar 2015-2016 elevilor din învăţământul preuniversitar din municipiul Dorohoi pdf_button
014 26.11.2015 privind/ pentru aprobatrea vânzării locuinţei construite în regim ANL situată în municipiul Dorohoi, str. Dimitrie Pompeiu nr. 72, bl. C2, ap.7, et. 1, în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare la cerere, titularului contractului de închiriere COSMAN MIHAELA DUMITRITA   pdf_button
015 26.11.2015 privind/ pentru acordarea beneficiilor de asistenţă socială sub forma tichetelor sociale pdf_button
016 26.11.2015 privind/ pentru rectificarea bugetului local pentru anul 2015 pdf_button
017 26.11.2015 privind/ pentru aprobarea documentaţiei în vederea efectuării lucrărilor de separare a instalaţiei de încălzire şi racordarea la reţeaua de gaze naturale pentru 11 locuinte tip garsonieră, situate în Bd Victoriei nr. 33 Bl. F13 parter, precum şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici pdf_button
018 26.11.2015 privind/ pentru transmiterea fară plată a două microbuze din patrimoniul UAT Municipiul Dorohoi în patrimoniul Liceului Regina Maria Dorohoi şi Seminarului Teologic Liceal Sf. Ioan Iacob Dorohoi pdf_button
019 26.11.2015 privind/ pentru aprobarea introducerii unor bunuri în inventarul domeniului public al Municipiului Dorohoi pdf_button
020 26.11.2015 privind/ pentru prelungirea perioadei de tragere a sumei de 3.500.000 lei din linia de credit contractată de la CEC BANK în valoarea de 4.500.000 lei pentru cofinanţarea unor proiecte de investiţii de interes public pdf_button

Ultima actualizare (Joi, 26 Noiembrie 2015)