Nr.

Data 

Proiect

de Hotărâre

Titlu:

Descarcă

231 29.11.2017 privind/ pentru

aprobarea prelungirii duratei Contractului de închiriere nr. 7/27.07.2016

pdf_button
232 29.11.2017 privind/ pentru

aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru un număr de 

19 chiriași, care locuiesc în imobile aflate în evidența domeniului

 privat al statului - locuințe ANL și domeniul public al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
233 29.11.2017 privind/ pentru

aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Dorohoi

 

pdf_button
234 29.11.2017 privind/ pentru

aprobarea indicatorilor tehnico- economici, pentru lucrări suplimentare

 la obiectivul  " Reabilitare termică exterioară și trotuare corp B - Liceul 

Regina Maria " Municipiul Dorohoi

pdf_button
235 29.11.2017 privind/ pentru

aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul

 " Amenajare alee spre Sala de  festivități și trotuare corp B, 

la Liceul "Regina Maria ", Municipiul Dorohoi

pdf_button
236 29.11.2017 privind/ pentru

aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul 

" Reparatii două săli de clasă la  Colegiul National " Grigore Ghica ", 

Municipiul Dorohoi, str. Gr. Ghica nr. 41"

pdf_button
237 29.11.2017 privind/ pentru

avizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului

Public de Salubrizare din județul Botoșani, revizuit, precum și acordarea 

unui mandat special Asociației de Dezvoltare  Intercomunitara " ECOPROCES " 

Botoșani pentru aprobarea acestuia in Adunarea Generala a Asociatiei

pdf_button
238 29.11.2017 privind/ pentru

aprobarea vanzarii, prin licitatie publica,  a terenului ocupat de 

locuinta d-lui Piftor Adrian, situat in str. Dumbrava Rosie nr. 94, p.c. 499, in suprafata de 300 m.p., in baza Raportului 

de evaluare intocmit de expert evaluator autorizat

pdf_button
239 29.11.2017 privind/ pentru

aprobarea vanzarii, prin licitatie publica,  a terenului ocupat de locuinta d-lui Cobzariu Amar, 

situat in str. Dumbrava Rosie nr. 202, p.c. 499, in suprafata de 300 m.p., 

in baza Raportului de evaluare intocmit de expert evaluator autorizat

pdf_button
240 29.11.2017 privind/ pentru

acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local

 al Municipiului Dorohoi in Adunarea Generala a Asociatilor A.D.I. AQUA Botosani, 

pentru aprobarea noilor preturi si tarife la serviciile publice de alimentare cu

 apa potabila si de canalizare-epurare, propuse de operatorul 

regional S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani

pdf_button
241 29.11.2017 privind/ pentru completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Dorohoi pdf_button
242 29.11.2017 privind/ pentru aprobarea dării în folosință gratuită Fundației Star of Hope Romania pentru functionarea Punctului de Lucru Dorohoi a clădirii C26 din cadrul Incubatorului de Afaceri Dorohoi, str. 1 Decembrie nr.24 pe o perioadă de 15 ani pdf_button
243 29.11.2017 privind/ pentru aprobarea efectuării de cheltuieli din bugetul local în sumă de 50.000 lei pentru organizarea festivităților specifice sfârșitului de an și a unui foc de artificii pdf_button
244 29.11.2017 privind/ pentru aprobarea cheltuielilor în sumă de 2500 lei ca aport al UAT Dorohoi - în calitate de membru fondator a ASOCIAȚIEI GAL DOROHOI 610 PENTRU LUNA DECEMBRIE 2017 pdf_button
245 29.11.2017 privind/ pentru aprobarea dării (transmiterii) în folosință gratuită spre utilizarea ASOCIAȚIEI GAL DOROHOI 610, pe întreaga durată de existență a parteneriatului, a echipamentelor achizitionate de autoritatea publică locală în cadrul sprijinului premergător ce vizează proiectul Realizarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru Zonele Urbane Marginalizate din Municipiul Dorohoi pdf_button
  29.11.2017  

Alte probleme ale activitatii curente.

 

Ultima actualizare (Miercuri, 13 Decembrie 2017)