Nr
Data
 Titlu: Descarcă
 037 25032010 Hotarare privind/ pentru  introducerea unor suprafete de teren în inventarul domeniului privat al municipiului Dorohoi

 


 

 038 25032010

Hotarare privind/ pentru

aprobarea vânzării suprafeţei de 338 mp teren , situat în strada Grigore Ghica nr. 49A, PC 2334, din municipiul Dorohoi, în baza raportului de evaluare întocmit de expert evaluator autorizat 

 

 039 25032010Hotarare privind/ pentru aprobarea vânzării terenului situat în strada Grigore Ghica fn în suprafaţă de 357,92 mp, ocupat de construcţia proprietatea domnului Pojoga Sandu, în baza raportului de evaluare întocmit de expert evaluator autorizat


 

 

 040 25032010Hotarare privind/ pentru  aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru un număr de 15 chiriaşi care locuiesc în imobile aflate în evidenţa domeniului public şi privat al municipiului Dorohoi  

 041 25032010Hotarare privind/ pentru aprobarea, în formă actualizată, a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul municipiului Dorohoi 

 042 25032010Hotarare privind/ pentru  iniţierea procedurii de întocmire a Planului Urbanistic Zonal şi aprobarea Temei de proiectare pentru terenul situat în PC 2519, str. 1 Decembrie, municipiul Dorohoi

 


 

 04325032010Hotarare privind/ pentru  iniţierea procedurii de întocmire a Planului Urbanistic Zonal şi aprobarea Temei de proiectare pentru terenul situat în PC 3278 şi 3279, Bdul Victoriei fn, municipiul Dorohoi
 

 

 04425032010Hotarare privind/ pentru  concesionarea suprafeţei de 9,00 mp teren situat în Aleea Pinului fn pc 2756, ocupată de magazie proprietatea dlui Onciuleanu Constantin


 


 

 

 04525032010
 Hotarare privind/ pentru concesionarea suprafeţei de 20,00 mp teren în vederea amenajării intrării şi execuţie rampă de acces pentru persoane cu handicap la spaţiul situat în str. Spiru Haret nr. 9, bl. 16A, parter, pc 2903, proprietatea Asociaţiei NEEMIA 


 046 25032010  Hotarare privind/ pentru completarea HCL nr. 32/2010 privind numirea consilierilor locali în cadrul comisiei de selectare şi analiză a ofertelor în vederea contractării unui credit în sumă de 3.900.000 lei pentru finanţarea unor investiţii publice de interes local, conform art. 4 (2) din HCL nr. 32/11.03.2010
 


 047 25032010  Hotarare privind/ pentru aprobarea criteriilor pentru anul 2010 în vederea repartizării locuinţelor din fondul locativ apartţinând domeniului privat al Municipiului Dorohoi, în regim de închiriere şi a locuinţelor sociale din fondul locativ aparţinând domeniului public al municipiului Dorohoi  


 048 25032010  Hotarare privind/ pentru aprobarea listelor de priorităţi pentru anul 2010 în vederea repartizării locuinţelor din fondul locativ aparţinând domeniului privat al Municipiului Dorohoi, în regim de închiriere şi a locuinţelor sociale din fondul locativ aparţinând domeniului public al mun. Dorohoi  


 049 25032010  Hotarare privind/ pentru aprobarea completării listei cuprinzând clasificarea activităţilor economiei naţionale - CAEN - care fac obiectul de activitate al DSPdin subordinea Consiliului Local Dorohoi
 


 050 25032010  Hotarare privind/ pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 214/30.08.2007 privind înfiinţarea punctului de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice la nivelul municipiului Dorohoi   


 051 25032010  Hotarare privind/ pentru predarea bunurilor din domeniul public al municipiului Dorohoi, realizate prin programul de Reabilitare a sistemuluide alimentare cu apă - finazarea obiectivelor de investiţii din localitatea Dorohoi, judeţul Botoşani finanţate prin programul PHARE 2002/SAMTID - FAZAI şi alte investiţii, prin concesiune către S.C. APA GRUP S.A. Botoşani  


 

 

Ultima actualizare (Joi, 15 Aprilie 2010)