Nr
Data
 Titlu: Descarcă
 104 24062010 Hotarare privind/ pentru aprobarea actului aditional la contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare ]ncheiat cu S.C. APA GRUP S.A. Botosani   

 

 105 24062010

Hotarare privind/ pentru

 transferul ansamblului de atributii si competente a asistentei medicale comunitare de la Consiliul Local Dorohoi la D.A.S. ]ncep\nd cu data de 01.07.2010

 


 

 106 24062010Hotarare privind/ pentru  transferul asistentei medicale desfasurate in unitatile de invatamant de la Consiliul Local Dorohoi la Centrul bugetar nr. II -Seminarul Teologic si Centrul bugetar nr. V - Grupul Scolar Regina Maria  

 

 107 24062010 Hotarare privind/ pentru  aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere pentru un numar de 8 chiriasi care locuiesc in imobile aflate in evidenta domeniului public si privat al municipiului Dorohoi


 108 24062010
 Hotarare privind/ pentru  aprobarea inchirierii a 2 camere in supraf. utila de 39.11 mp prin extindere a locuintei situate in str. George Enescu nr. 60
 


 109 24062010 Hotarare privind/ pentru aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spatiului situat in Municipiul Dorohoi str. Bdul Victoriei bl F15 in supraf de 63,27 mp apartinând domeniului privat al municipiului Dorohoi  


 110 24062010
 Hotarare privind/ pentru schimbarea destinatiei locuintei situate in municipiul Dorohoi str. Bdul Victoriei nr. 39, bl G7, ap1 din locuinta în regim de închiriere în locuinţă de necesitate şi repartizarea acesteia în regim de urgenţă dnei Matei Maria


 111 24062010
 Hotarare privind/ pentru aprobarea reevaluarii spatiilor cu altă destinaţie decât cea de locuit proprietate privată a municipiului Dorohoi situate în str. A.I.Cuza nr. 43 în supraf de 405,73 mp sau inchirierea prin licitatie publica pe termen de 3 ani


 112 24062010 Hotarare privind/ pentru  introducerea unor suprafete de teren in inventarul domeniului privat al municipiului Dorohoi
 


 113 24062010 Hotarare privind/ pentru  modificarea şi completarea art 2 (2) din HCL nr. 69/2010 privind aprobarea participării Consiliului Local Dorohoi la implementarea Proiectului BIBLIONET
  


 114 24062010 Hotarare privind/ pentru  aprobarea domeniilor serviciilor publice şi locurilor în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii   


 115 24062010 Hotarare privind/ pentru  aprobarea în principiu a întocmirii documentaţiei în vederea concesionării a două suprafeţe de 1540 mp din pc 1032/2 şi respectiv supraf de 1575 mp din pc 1032/1 teren situat în str. Drochia fn zona industrială pentru construirea a două unităţi de producţie
  


 116 24062010 Hotarare privind/ pentru  demararea procedurii depreluare a managementului asistentei medicale de la Spitalul Municipal Dorohoi şi împuternicirea Primarului Municipiului Dorohoi pentru încheierea şi semnarea protocolului de preluare de la Direcţia de Sanatate Publică a Judeţului Botoşani
  


 117 24062010 Hotarare privind/ pentru  introducerea în inventarul domeniului privat al municipiului Dorohoi a unor suprafeţe de teren si darea lor în administrarea unor centre bugetare de învăţământ 


 

 

Ultima actualizare (Marţi, 20 Iulie 2010)