Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Consiliul Local
Protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal
 

 

Atenție! Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Mai multe detalii aici

Monitorul Oficial Local

         

 

 
   Anunţ

PENTRU APROBAREA PLANUL URBANISTIC ZONAL si REGULAMENT LOCAL DE URBANISM -  pentru Construire locuinte colective P+1E+M nZeb, in municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie nr.24A generat de terenul inscris in CF 57728

 

In conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 ,privind Transparenta Decizionala in  administratia publica  privind procedura de elaborare de elaborare a actelor normative de catre autoritatea publica locala,

 


                                                                    ANUNŢĂM

 

 

că, Primaria municipiului Dorohoi a initiat procedura de consultare publica in conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003,privind Transparenta Decizionala in  administratia publica, actualizata, referitor la PROIECTUL DE HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL DOROHOI, privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL si REGULAMENT LOCAL DE URBANISM -  pentru Construire locuinte colective P+1E+M nZeb, in municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 24A generat de terenul inscris in CF 57728

Etapa Consultarii Publice a Proiectului de Hotarare a Consiliului Local Dorohoi are loc în perioada 18.07.202328.08.2023 . Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere pe adresa de mail a Primăriei Municipiului Dorohoi Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau pe adresa postala str. Grigore Ghica  nr.34.

Ultima actualizare (Marţi, 18 Iulie 2023)

 

buton click RAPORTUL Nr. 7453/17.07.2023 INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI PENTRU PLANUL URBANISTIC ZONAL si REGULAMENT LOCAL DE URBANISM -  construire locuinte colective P+1E+M NZeb, IN MUNICIPIUL DOROHOI, str. 1DECEM,BRIE NR.24A GENERAT DE TERENUL INSCRIS IN CF 57728 “ ETAPA a-3-a – Etapa formei finale care se va supune aprobarii Consiliului Local Dorohoi

 

 

 

 

 

1
Anunţ Nr.  10048 din 14.07.2023 privind PUD - MODIFICARE LIMITE LATERALE PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE ANEXA GOSPODAREASCA ADAPOSTIRE UTILAJE AGRICOLE  PE TERENUL SITUAT IN MUNICIPIUL DOROHOI, LOCALITATEA COMPONENTA LOTURI ENESCU NR.47, CF 5
pdf_button
2 Parte scrisă pdf_button
3 Parte desenată pdf_button

Ultima actualizare (Vineri, 14 Iulie 2023)

 

Nr. 10096/ 05.07.2023

                                     A N U N Ţ

 

           Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul  Dorohoi organizează licitaţie publică cu strigare în vederea închirierea prin licitație publică a terenului:

 

 

  • în suprafață de 13 mp, situat în mun. Dorohoi, str. Bulevardul  Victoriei FN, județul Botoșani, având C.F.  nr.  52456  proprietatea  publică a UAT Dorohoi

 

 

           Licitaţiapublicăareloc în ziua de07.08.2023ora 13:00la sediul Primăriei Municipiului Dorohoi,  str. Grigore Ghica nr.34, Dorohoi, judeţul Botoşani (sala de şedinţe a Pimăriei municipiului Dorohoi), CUI 4112945. 

           Condiţiile privind participarea şi adjudecarea sunt cuprinse în documentaţia de atribuire şi caietul de sarcini, care se pot procura de la sediul Primăriei Municipiului Dorohoi, Direcţia Patrimoniu (persoană de contact: Balan Diana) din cadrul Primăriei Municipiului Dorohoi, între orele  9-16:00, începând cu ziua de 07.07.2023,  în cuantum de 20 lei, , ce se vor plăti la caseria Primăriei Municipiului Dorohoi.Solicitările de clarificări se depun până la 31.07.2023, ora 16,00.

          Oferta împreună cu celelalte documente se depun la registratura Primăriei Municipiului Dorohoi, până la data de 04.08.2023ora 16:00.

         Informaţii suplimentare  pot fi obţinute de la:  Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Dorohoi – ing. Andrei Pasăre, tel. 0231610133, interior 115.

Ultima actualizare (Vineri, 14 Iulie 2023)

 

Stimaţi clienţi,

 

Pentru executarea unor lucrări la instalaţiile de distribuţie, în condiţii de siguranţă, sunt necesare întreruperi temporare în alimentarea cu energie electrică la consumatorii din zonele:

 

Judeţul

Perioada

Intervalul orar

Zonele afectate

 

BOTOSANI

 

17.07.2023

 

09:00-17:00

 

Loc.Loturi Enescu-Zona intrerupta Loc.Loturi Enescu total

BOTOSANI

 

 

 

 

20.07.2023

 

 

 

 

09:00-17:00

 

Loc.Dimacheni Străzile: Dimacheni, Arbore Ioan preot, Principala, Dealu Viei, Humeni, Ciomirtan Gheorghe, preot, Harbuzariei, Izvoarelor, Rediu, Andriescu V., maestru coregraf, Scoala Veche, Moruzi Constantin, preot, Nucilor, Curcubeului, Liliacului, Verbea A, Verbea B, Verbea C

Loc.Mateieni Străzile: Mateieni, Zamca, Principala, Centrala, Luna, Izvoarelor, Florilor, Ratos, Curcubeului

-Loc. Dimacheni si Mateeni total

 

BOTOSANI

 

20.07.2023

 

09:00-17:00

 

Loc.Dragalina (Cristinesti)-Zona PTA 3 pl.2 Dragalina

 

BOTOSANI

 

21.07.2023

 

09:00-17:00

 

Loc.Pomârla-Zona intrerupta PTA 4 pl.2 Pomarla

 

 

 

Achiziționarea de servicii de creditare bancară pentru contractarea unui împrumut în valoare de maxim 20.000.000 lei, destinat pentru realizarea plății cofinanțării eligibile și a cheltuielilor neeligibile pentru realizarea proiectelor implementate de către  Municipiul Dorohoi

 

buton click Invitatie de participare 

buton click Caiet de sarcini 

 

buton click Fisa de date 

buton click Grafic rambursare 

 

buton click Norme procedurale

 

buton click Draft contract 

 

 buton click Formulare  

Ultima actualizare (Vineri, 07 Iulie 2023)

 

 

1
Anunţ Nr.  9985 din 04.07.2023 privind PUD -CONSTRUIRE LOCUINTA Spartial+P+1E  si IMPREJMUIRE  PE TERENUL SITUAT IN MUNICIPIUL DOROHOI, CALEA PLEVNEI NR.13F, CF 58062
pdf_button
2 Parte scrisă pdf_button
3 Parte desenată pdf_button

Ultima actualizare (Miercuri, 05 Iulie 2023)

 

Nr. 10096/ 05.07.2023

                                     A N U N Ţ

 

           Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul  Dorohoi organizează licitaţie publică cu strigare în vederea închirierea prin licitație publică a terenului:

 

  • în suprafață de 13 mp, situat în mun. Dorohoi, str. Bulevardul  Victoriei FN, județul Botoșani, având C.F.  nr.  52456  proprietatea  publică a UAT Dorohoi

 

           Licitaţia publică are loc în ziua de 27.07.202ora 13:00 la sediul Primăriei Municipiului Dorohoi,  str. Grigore Ghica nr.34, Dorohoi, judeţul Botoşani (sala de şedinţe a Pimăriei municipiului Dorohoi), CUI 4112945. 

           Condiţiile privind participarea şi adjudecarea sunt cuprinse în documentaţia de atribuire şi caietul de sarcini, care se pot procura de la sediul Primăriei Municipiului Dorohoi, Direcţia Patrimoniu (persoană de contact: Balan Diana) din cadrul Primăriei Municipiului Dorohoi, între orele  9-16:00, începând cu ziua de 07.07.2023,  în cuantum de 20 lei, , ce se vor plăti la caseria Primăriei Municipiului Dorohoi.

          Oferta împreună cu celelalte documente se depun la registratura Primăriei Municipiului Dorohoi, până la data de 26.07.2023ora 16:00.

         Informaţii suplimentare  pot fi obţinute de la:  Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Dorohoi – ing. Andrei Pasăre, tel. 0231610133, interior 115.

Ultima actualizare (Miercuri, 05 Iulie 2023)

 

Anunț dezbatere publică nr. 10108 /05.07.2023

 

 

        În conformitate cu dispozițiile art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică următorul proiect de act normativ care a fost inițiat și urmează a fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Dorohoi:

 

     buton clickProiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Dorohoi, prin Consiliul Local al Municipiului Dorohoi, în calitate de membru fondator, cu Consiliile Locale ale Comunelor Broscăuţi,Hilişeu-Horia, Şendriceni, Văculeşti,George Enescu, Ibăneşti și Lozna, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ZONA  METROPOLITANĂ  DOROHOI ”, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică .

 

 

          Proiectul de hotărâre a fost publicat la data de 05.07.2023 pe site-ul www.primariadorohoi.ro și poate fi consultat și la sediul Primăriei Municipiului Dorohoi, str. Grigore Ghica, nr. 34, Direcția patrimoniu de luni până  vineri între orele 08.00-14.00.

    Începând cu data de 05.07.2023 și până la data de 17.07.2023 cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ pe adresa Primăria Municipiului Dorohoi, str. Grigore Ghica, nr. 34, Municipiul Dorohoi, județul Botoșani, cod poștal 715200 sau pe adresa de mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

Ultima actualizare (Miercuri, 05 Iulie 2023)

 

 

1
Anunţ nr. 9901 03072023 privind aprobare PUZ si RLU- SCHIMBARE FUNCTIUNI EXISTENTE IN ZONA PENTRUSERVICII-COMERT, PARCAJE, IMPREJMUIRE PENTRU TERENURILE INSCRISE IN CF 50598, 51163 SI 58223
pdf_button
2 Parte scrisă pdf_button
3 Parte desenată pdf_button
 

Ultima actualizare (Luni, 03 Iulie 2023)

 
Căutare
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență