Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale
Protecția datelor cu caracter personal
 

 


 
Telefoane utile
Contacteaza-ne mai jos
 
 

   MONITORUL OFICIAL LOCAL

 
 

buton click Anunţ nr 18155 din 08.03.2021 de participare la licitaţie

pentru concesiune bunuri: PRIVAT

Ultima actualizare (Luni, 08 Martie 2021)

 

 ANUNT 3119 DIN 04.03.2021 - PROCEDURA EVALUARE

MANAGEMENT CASA MUNICIPALA DE CULTURA 

 

Pentru a putea vizualiza documentele ataşate, trebuie să aveţi instalată 

o aplicaţie de vizualizare a fişierelor cu extensie pdf.

Ultima actualizare (Vineri, 05 Martie 2021)

 

UAT Dorohoi, prin Direcția de Asistență Socială, aduce la cunoștința 

solicitanților de locuințe sociale că a fost stabilit calendarul comisiei 

de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale şi în regim de închiriere, 

din fondul locativ al municipiului Dorohoi, în vederea întocmirii listelor 

de priorități pentru anul 2021, după cum urmează:

1. 08.03.-31.03.2021 – stabilirea criteriilor de evaluare a dosarelor şi 

supunerea acestora spre aprobare în Consiliul Local.

2. 01.04.-23.04.2021- întocmirea corespondenței către solicitanţii de 

locuinţe.

3. 26.04.-31.05.2021- completarea dosarelor cu documentele solicitate 

de comisia locativă.

4. 02.06.-30.06.2021- evaluarea dosarelor, întocmirea listelor de priorităţi 

şi supunerea acestora spre aprobarea Consiliului Local.

Vor fi analizate și evaluate dosarele completate pe baza cererilor depuse 

până la data de 01.04.2021, urmând ca solicitările depuse după această 

dată să fie evaluate în anul următor.

 În acest sens invităm solicitanții de locuințe sociale, care nu au depus 

cereri, să facă acest lucru până la data sus menționată la registratura 

Primăriei Dorohoi.

Ultima actualizare (Joi, 04 Martie 2021)

 

 Proiect “Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”,

Cod MySMIS2014+:130164, proiect cofinanțat în cadrul Programului Operațional

Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, de

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții,

în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

 

Pentru a putea vizualiza documentele ataşate, trebuie să aveţi instalată 

o aplicaţie de vizualizare a fişierelor cu extensie pdf.

Ultima actualizare (Joi, 04 Martie 2021)

 

 Anunț 745 02.03.2021 rezultat selecție dosare concurs recrutare funcție

publică de execuție Compartiment Buget, Finanțe, Contabilitate, Salarizare,

în cadrul Direcției Economice

 

 

Pentru a putea vizualiza documentele ataşate, trebuie să aveţi instalată 

o aplicaţie de vizualizare a fişierelor cu extensie pdf.

Ultima actualizare (Vineri, 12 Martie 2021)

 

     

1

Anunt nr. 2862 din 01.03.2021 privind PUD CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALA P+M ȘI ÎMPREJMUIRE, IN DOROHOI CALEA PLEVNEI NR. 15A

pdf_button
2

MEMORIU PUZ

pdf_button  
3 PLAN DE ÎNCADRARE ÎN PUG MUN DOROHOI pdf_button
4 SITUAȚIA EXISTENTĂ pdf_button
5 REGLEMENTARI URBANISTICE pdf_button
6 REGLEMENTARI EDILITARE pdf_button
7 CIRCULATIA TERENURILOR pdf_button

                    

Pentru a putea vizualiza documentele ataşate, trebuie să aveţi instalată

o aplicaţie de vizualizare a fişierelor cu extensie pdf.

Ultima actualizare (Marţi, 02 Martie 2021)

 

     

1

Anunt nr. 2841 din 01.03.2021 privind PUZ INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ȘI CONSTRUIRE FOIȘOR IN DOROHOI STR. TERINCA CF 55168

pdf_button
2

MEMORIU PUZ

pdf_button  
3 PLAN DE ÎNCADRARE ÎN PUG MUN DOROHOI pdf_button
4 SITUAȚIA EXISTENTĂ pdf_button
5 REGLEMENTARI URBANISTICE pdf_button
6 REGLEMENTARI EDILITARE pdf_button
7 CIRCULATIA TERENURILOR pdf_button

                    

Pentru a putea vizualiza documentele ataşate, trebuie să aveţi instalată

o aplicaţie de vizualizare a fişierelor cu extensie pdf.

Ultima actualizare (Marţi, 02 Martie 2021)

 

     

1

Anunt nr. 3059 din 01.03.2021 privind  Etapa a III a, etapa aprobării în forma finală a documentației PUZ Construire Centru Comercial, amenajare parcare și acces, amplasare mijloace publicitare, împrejmuire și organizare de șantier, str. C.D.Gherea nr. 25

pdf_button
2

MEMORIU PUZ

pdf_button  
3 PLAN DE ÎNCADRARE ÎN PUG MUN DOROHOI pdf_button
4 SITUAȚIA EXISTENTĂ pdf_button
5 REGLEMENTARI URBANISTICE pdf_button
6 REGLEMENTARI EDILITARE pdf_button
7 CIRCULATIA TERENURILOR pdf_button

                    

Pentru a putea vizualiza documentele ataşate, trebuie să aveţi instalată

o aplicaţie de vizualizare a fişierelor cu extensie pdf.

Ultima actualizare (Marţi, 02 Martie 2021)

 

8_MARTIE_DOROHOI_PRIMAR_ALEXANDRESCU_

 

 
Casa Municipală de Cultură
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni