Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale
Protecția datelor cu caracter personal
 

 


 
Telefoane utile
Contacteaza-ne mai jos
 
 

   MONITORUL OFICIAL LOCAL

 
 

buton clickANUNT DEZBATERE PUBLICA PROIECT DE HOTARÂRE privind

stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022

 

Pentru a putea vizualiza documentele ataşate, trebuie să aveţi instalată

o aplicaţie de vizualizare a fişierelor cu extensie pdf.

Ultima actualizare (Luni, 01 Noiembrie 2021)

 

buton clickANUNT DEZBATERE PUBLICA  Proiect de hotărîre privind aprobarea

TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE ȘI A REGULAMENTULUI DE APLICARE

A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE PENTRU

PERSOANELE FIZICE SI JURIDICE DIN MUNICIPIUL DOROHOI PENTRU ANUL 2022

 

Pentru a putea vizualiza documentele ataşate, trebuie să aveţi instalată

o aplicaţie de vizualizare a fişierelor cu extensie pdf.

Ultima actualizare (Vineri, 29 Octombrie 2021)

 

Serviciul Voluntar din cadrul Primăriei municipiului Dorohoi solicită  cetățenilor municipiului să respecte 

prevederile legale privind gestionarea incendiilor generate de arderea vegetației uscate, miriștilor 

și stufărișului.

Arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale este strict interzisă dacă nu se impune o masură excepțională

 în cazuri de carantină fitosanitară, pentru răspandirea unor boli sau dăunători specifici, conform standardelor 

privind bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor reglementate prin Ordinul ministrului agriculturii 

si dezvoltării rurale nr. 352/2015.

În conformitate cu prevederile art. 1 pct. 3 lit. r) din HGR. Nr. 537/2007  privind stabilirea și sancționarea

 contravențiilor la normele de prevenire și stigere a incendiilor constituie contravenție la normele de prevenire

 și stingere a incendiilor și se sancționează cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei arderea resturilor vegetale, 

gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile, fară obținerea permisului de lucru cu foc și fară 

luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți.

     In cazul persoanelor detinătoare de terenuri agricole, arderea vegetației potrivit OMAI nr.605/2008 

se va putea face ținând cont de următoarele reguli:

    - eliberarea permisului de lucru cu foc de către primar (prin SVSU);

    - obținerea acceptului autorității competente pentru protecția mediului;

    - informarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență;

    - delimitarea parcelelor prin fâșii arate;

    - realizarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinatăți asigurându-se 

supravegherea permanentă a arderii.

     In conformitate cu art.96 din OUG nr.195/2005 privind protectia mediului

,,constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoanele 

fizice și de la 25.000 lei la 50.000 lei, pentru persoanele juridice încălcarea obligației proprietarilor 

și deținătorilor de terenuri de a arde miriștile, stuful, tufărișurile sau vegetația ierboasă fără acceptul 

autorităților competente, fără acceptul autorităților competente pentru protecția mediului și fără 

informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgența”.

    În perioadele de caniculă şi secetă prelungită arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor 

vegetale este interzisă.

Ultima actualizare (Joi, 28 Octombrie 2021)

 

Primăria municipiului Dorohoi, prin domnul primar ing. Dorin Alexandrescu a semnat miercuri, 20 octombrie, contractul de execuție lucrări pentru proiectul „Eficientizarea energetică a clădirilor Secţie Materno-Infantil şi Bloc alimentar-spălătorie, din cadrul Spitalului Municipal Dorohoi”, cod SMIS 118599. Finanţarea proiectului se va realiza în baza contractului de finanţare nr. 3081/07.09.2018 în cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020/Axa prioritară 3/Prioritatea de investiții 3.1.B, destinată sprijinirii tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon.

Proiectul defineşte oportunitatea creşterii eficienţei energetice în clădirile vizate ale spitalului, scopul investiției fiind de a crea condiții la standarde europene pentru secțiile de Obstetrică-Ginecologie, Neonatologie, Pediatrie, Chirurgie şi ATI, de care se vor bucura  aproximativ 6.300 de pacienţi/an cât şi aproximativ 150 de persoane angajate, favorizându-se astfel creşterea actului medical.

În urma implementării proiectului, clădirile spitalului municipal vor beneficia de condiţii îmbunătăţite de confort termic, calitate mai bună a aerului şi a iluminatului interior, estimându-se o scădere anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră cu aproximativ 74%, iar a consumului de energie cu aproximativ 69%.

Totodată, astăzi, 25 octombrie, s-a emis ordinul de începere lucrări ce va avea o durată de execuţie de 24 luni, data finalizării implementării proiectului fiind prevăzută la 25.10.2023.

Contractul de lucrări a fost atribuit asocierii ABC-CON INTERNATIONAL S.R.L. (lider) & HOSPITAL TECHNICAL SOLUTIONS S.R.L. în valoare de 21.177.745,08 lei.

 

Ultima actualizare (Luni, 25 Octombrie 2021)

 

buton click Anunț nr. 12884 din 25.10.2021 rezultate proba selectie dosare

Concurs recrutare funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad

profesional asistent, Comp. Implementare Proiecte

din Fonduri Europene

 

 

 

Pentru a putea vizualiza documentele ataşate, trebuie să aveţi instalată

o aplicaţie de vizualizare a fişierelor cu extensie pdf.

Ultima actualizare (Luni, 25 Octombrie 2021)

 

buton click Hotarârea CLSU nr.2 din 23.10.2021

 

 

Pentru a putea vizualiza documentele ataşate, trebuie să aveţi instalată

o aplicaţie de vizualizare a fişierelor cu extensie pdf.

 

 

1

Anunţ pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Modificare indicatori urbanistici în vederea construirii unei locuințe unifamiliale cu regim de înălțime P+M , CF 55304 care se va supune aprobării Consiliului local

pdf_button
2

PROIECT DE HOTĂRÂRE

pdf_button  
3 AVIZE pdf_button
4 RAPORTUL CONSULTĂRII ȘI INFORMĂRII PUBLICULUI pdf_button

                    

Pentru a putea vizualiza documentele ataşate, trebuie să aveţi instalată

o aplicaţie de vizualizare a fişierelor cu extensie pdf.

Ultima actualizare (Joi, 21 Octombrie 2021)

 

Pentru a putea vizualiza documentele ataşate, trebuie să aveţi instalată

o aplicaţie de vizualizare a fişierelor cu extensie pdf.

Ultima actualizare (Miercuri, 20 Octombrie 2021)

 

buton clickAnunt nr. 13777 19102021 licitaţie vanzare, doar domeniu

privat - AUTOVEHICUL SPECIAL N3 AUTOCOMPACTOARE

TRANSPORT DESEURI

 

Pentru a putea vizualiza documentele atasate,

trebuie sa aveti instalata o aplicatie de vizualizare a fisierelor cu extensie pdf.

Ultima actualizare (Marţi, 19 Octombrie 2021)

 

buton click

             Anunt nr. 13776 19102021 licitaţie vanzare, doar domeniu privat

- AUTOVEHICUL SPECIAL N2 AUTOGUNOIERA AVIA D120 

 

Pentru a putea vizualiza documentele atasate,

trebuie sa aveti instalata o aplicatie de vizualizare a fisierelor cu extensie pdf.

Ultima actualizare (Marţi, 19 Octombrie 2021)

 
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență